سمینار مدیریت شهری و رویکردهای نوین

سمينار مديريت شهري و رويكردهاي نوين روز پنج شنبه 16 آذرماه با سخنراني دكتر خاكي از ساعت 9 الي 11 صبح در تالار فرهنگيان(بلوار مدرس) برگزار خواهد شد. اين سمينار به همت انجمن علمي گروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد ايلام شکل گرفته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز