آغاز به کار بانک اطلاعات اموال تاریخی کشور

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام بانک اطلاعاتي اموال تاريخي منقول با کامل شدن بانک ايلام و اصفهان فعاليت خود را آغاز مي کند. مسعود نصرتي ، مدير اداره کل موزه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور با بيان اين مطلب افزود: شناسايي و آماده سازي شناسنامه اموال تاريخي منقول از مدتي پيش در استان هاي مختلف آغاز شده و بخشي از آن به پايان رسيده است. به گفته نصرتي اين بانک اطلاعاتي با تکميل و افتتاح بانک اطلاعاتي دو استان ايلام و اصفهان در هفته جاري کار خود را به طور رسمي آغاز مي کند. در بانک اطلاعاتي اشياي تاريخي ، اشيائ پس از بررسي و تاريخ گذاري و تفکيک در 4 دسته باستان شناسي ، مردم شناسي ، هنرهاي سنتي و هنرهاي معاصر بررسي و بعد از عکسبرداري و تهيه شناسنامه بنا بر درخواست موزه هاي گوناگون از سراسر کشور براي آنها ارسال مي شود. در طرح ساماندهي اشياي تاريخي استان اصفهان ، بيش از 17 هزار شي شناسايي و شناسنامه عمومي براي اشياي موجود در مخازن مختلف صادر شده است. اطلاعات مربوط به اشياي تاريخي در نرم افزار گنجينه وارد و شناسنامه آن صادر مي شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز