نبود استراتژی صنعتی و اعمال مدیریت نادرست منابع از مشکلات صنعت استان است

ضعف اقتصاد خصوصي و نبود حافظه تاريخي موجب ناآگاهي سرمايه‌گذاران استان شده است.

مرتضي دارايي ـ كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه صنعتي سازمان صنايع و معادن ايلام ـ با اعلام اين مطلب به خبرنگار ايسنا گفت: سرمايه‌گذاران در مناطق محروم شرايط سرمايه‌گذاري و ديد توسعه‌گرا ندارند، زيرا در اين چنين مناطقي مانند ايلام همزمان با ساير نقاط كشور نسل اول صنعتي شكل نگرفته و به جاي آن نسل كشاورزي و دامداري وجود داشته است.

وي ادامه داد: در واقع نسل اول صنعتي ايلام با نسل‌هاي دوم و سوم صنعتي شهرها و استان‌هاي ديگر مانند تبريز و اصفهان رقابت مي‌كردند كه به طور طبيعي صنعت ايلام را با چالش مواجه مي‌كرد.

او، نبود فرهنگ صنعتي و جوان بودن صنعت را از جمله ديگر عوامل ضعف صنعتي ايلام و ساير مناطق محروم عنوان كرد و افزود: پيشينه ضعف اقتصاد خصوصي و نبود حافظه تاريخي موج ناآگاهي سرمايه‌گذاران اين منطقه را افزايش داده و استفاده نكردن بهينه از فضا نيز به صورت طبيعي به يكي ديگر از حلقه‌هاي ضعف صنعتي تبديل شده است.

مديرعامل شركت مهندسين مشاور اظهار كرد: با توجه به موارد ذكر شده احتمال موفقيت نسل اول صنعتي ايلام بسيار كم بود، اما در نسل دوم با توجه به اعتبارات تزريق شده كه از زمان دولت پيشين ‌شروع شد، احتمال موفقيت افزايش يافت. با توجه به اين تجربيات، نسل سوم با نگاه به شكست‌هاي نسل اول و موفقيت‌هاي نسبي نسل دوم مي‌تواند موفق‌تر عمل كند.

دارايي بيان كرد: مديريت بومي، توجه ويژه دولت به مناطق محروم، تزريق اعتبار، حضور نيروهاي تحصيل كرده و معنا پيدا كردن شركت‌هاي مشاور در زمينه صنعت از جمله عوامل موفقيت نسل دوم بوده است كه مي‌تواند به عنوان پيشينه‌اي مطلوب براي نسل سوم در نظر گرفته شود و ضريب موفقيت آن را افزايش دهد.

دارايي افزود: عدم تدوين استراتژي توسعه صنعتي در استان براي حركت صنعتگران بر طبق آن از ديگر مشكلات استان است، در حالي كه ايلام در يكي دو سال گذشته به توانايي خوبي در جهت تامين مناسب دست يافته‌ است كه در صورت عدم مديريت صحيح منابع و جذب مناسب، زمينه حركت به سمت اقتصاد كاذب و در نتيجه ايجاد تورم و ساير مشكلات اقتصادي فراهم خواهد شد.

وي عدم پشتوانه مالي و نفوذ در سطح كلان مملكتي را از دلايل عدم جهش امور صنعتي در ايلام عنوان كرد و افزود: اعتباراتي كه امروزه به ايلام تزريق مي‌شود در جهت حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كوچك است كه برگرفته از مدل اقتصادي جنوب شرق آسياست كه به نظر من اين الگو در منطقه‌اي همچون ايلام كه بنيان‌هاي اقتصادي ضعيفي دارد و منابع غني آن نيز در حال هرز رفتن است، جواب نخواهد داد. لذا پيشنهاد ما در اين زمينه اين است كه دولت با ايجاد صنايع بزرگ زمينه پيدايش صنايع كوچك توسط بخش خصوصي به صورت خوشه را فراهم كند.

وي نبود دانش فني براي ايجاد صنايع كوچك كه منوط به تخصص هستند را به عنوان توجيه پيشنهاد خود بيان كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -2روز