تریاک، عمده مواد مصرفی بین معتادان ایلامی است.

مدير كل بهزيستي استان ايلام گفت: ترياك عمده‌ترين مواد مصرفي بين معتادان اين استان است.

"محمدتقي پيرحياتي" روز يكشنبه در نشست اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر ايلام افزود: بيش از ‪ ۹۰‬درصد افراد معتادي كه براي ترك اعتياد به مركز خودمعرف اين سازمان مراجعه كرده‌اند، مصرف‌كننده ترياك بوده‌اند. وي، سهولت دسترسي، بالا بودن عوامل توزيع اين مواد نسبت به ساير مواد مخدر، پايين بودن شدت وابستگي روحي و جسمي و پايين بودن ميزان جرم استفاده از اين مواد در مقايسه با ساير مواد مخدر را از مهمترين علل بالا بودن ميزان استفاده اين ماده بين معتادان اين استان عنوان كرد.

به گفته وي، از ‪ ۵۴‬نفر معتاد مراجعه‌كننده به مركز خودمعرف اين سازمان در سال جاري، ‪ ۴۵‬نفر مصرف‌كننده ترياك بوده‌اند.

پيرحياتي اظهار داشت: هرويين، شيره، الكل و مواد روان گردان از قبيل قرصهاي اكس از ديگر مواد مصرفي بين معتادان بوده است.

وي با بيان اينكه ‪ ۹۹‬درصد افراد مراجعه‌كننده به مركز خودمعرف اين سازمان براي ترك اعتياد را مردان تشكيل داده افزود: اين افراد بين ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۹‬سال سن دارند.

وي ادامه داد: اين افراد حداكثر به مدت يك ماه با استفاده از دارو از مواد مخدر پاك شدند.

به گفته مدير كل بهزيستي ايلام بر اساس بررسيهاي انجام شده از مراجعه كنندگان بيشتر اين افراد داراي اختلافات خانوادگي بوده‌اند.

وي تصريح كرد: بيشتر اين افراد بيسواد و يا در حد ابتدايي تحصيلات كه خود موجب مي‌شود فرد جايگاه اجتماعي خود را در جامعه نيافته و به اعتياد روي آورد.

وي، نبود سرگرمي، سرخوردگي، تنشهاي خانوادگي و افسردگي را از مهمترين عوامل گرايش اين افراد به مواد مخدر برشمرد.

به گفته پيرحياتي به ديلل نبود مراكز نگهداري شبانه‌روزي متاسفانه بيشتر افراد معتادي كه جهت ترك اعتياد به اين مركز مراجعه كرده‌اند مجددا به دام اعتياد گرفتار شده و نتوانسته‌اند آنرا به صورت دائم كنار بگذارند.

وي خاطر نشان كرد: به منظور حمايت از افراد خود معرف كه ترك موفق دارند بهزيستي تسهيلات اشتغالزايي پرداخت مي‌كند.

هم اينك سه مركز خودمعرف اعتياد در استان ايلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز