شبکه مستقل قرآنی سیمای مرکز ایلام راه‌اندازی شد

شبكه مستقل قرآني سيماي مركز ايلام روز شنبه با حضور امام جمعه، استاندار و جمعي از مسوولان محلي در صدا و سيماي مركز ايلام راه‌اندازي شد.

به گفته مدير كل صدا و سيماي مركز ايلام، براي راه‌اندازي و نصب تجهيزات اين شبكه بر روي كانال ‪ ۵۴‬باند (يو اچ اف) بيش از يك ميليارد ريال از محل اعتبارات داخلي اين دستگاه هزينه شده است.

"رضا رحيمي" در اين آيين افزود: مردم ايلام مي‌توانند از اين پس از برنامه‌هاي مختلف اين شبكه استفاده كنند.

به گفته وي، با توجه به اولويت بندي سازمان پيش بيني مي‌شود شبكه قرآني در شهرهاي بزرگ استان نيز در آينده نزديك راه‌اندازي شود.

وي ميزان پوشش شبكه اول سيما در اين استان را ‪ ۹۷‬درصد، شبكه دو را ‪۹۱‬ درصد، شبكه سه را ‪ ۹۳‬درصد، شبكه چهار را ‪ ۷۷‬درصد، شبكه خبر ‪ ۶۵‬درصد، شبكه آموزش را ‪ ۴۱‬درصد و شبكه استاني را ‪ ۵۸‬درصد عنوان كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز