معاون استاندار ایلام از روند کند پرداخت تسهیلات ازسوی بانکها انتقاد کرد.

معاون برنامه‌ريزي استاندار ايلام با نامطلوب خواندن روند پرداخت تسهيلات از كندي پرداخت تسهيلات به طرحهاي اشتغالزا از سوي بانكهاي عامل انتقاد كرد.

"احمد هاشمي" روز يكشنبه در نشست اعضاي كار گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري در سرسراي اجتماعات استانداري ايلام بيان كرد: اكنون بانكهاي عامل به كندي و به صورتي نامطلوب نسبت به پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب اين كارگروه اقدام مي‌كنند.

وي ادامه داد: كندي روند پرداخت و توجه بانكهاي به گردشكارهاي غير ضروري و وقت گير سبب شده اجراي طرحهاي اشتغالزا در ايلام بسيار كند پيش رود.

وي تصريح كرد: اكنون از مجموع تعهدات بانكهاي عامل استان در نشستهاي تخصصي كارگروه اشتغال با گذشت چندين ماه به كمتر از يك درصد اين تعهدات عمل شده است.

هاشمي افزود: بسياري از بانكهاي عامل استان بدون توجه به ضرورتهاي اجراي طرحهاي كوچك و زود بازده و اشتغالزا به صورتي كند نسبت به پرداخت تسهيلات متعهد شده خود اقدام مي‌كنند كه اين روند نمي‌تواند درماني براي درد بيكاري و اقتصاد ضعيف ايلام باشد.

وي تاكيد كرد: در صورت ادامه روند كند انعقاد قرارداد بانكها با مجريان طرحهاي اشتغالزا به بهانه‌هايي غيرموجه و اتلاف وقت نسبت به تذكر كتبي و برخورد با مديران عامل بانكها اقدام مي‌شود.

وي در ادامه با انتقاد از عملكرد برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از مسوولان بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات استان خواست طرحهاي مصوب كارگروه اشتغال را با پرونده توجيهي و به صورتي كامل به بانكها ارايه كنند.

هاشمي اظهارداشت: با توجه به فرصت‌سوزيهاي اخير در زمينه پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب بانكها بايد با حذف تشريفات دست و پاگير و در تعامل با دستگاههاي اجرايي در روند تصويب طرحهاي اشتغالزا و پرداخت تسهيلات به انان تسريع كنند.

وي افزود: در نشستهاي اخير همواره نسبت به كندي پرداخت تسهيلات از سوي بانكهاي عامل انقاد شده و بانكها بايد با توجه به اين انتقادها در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات اقدام كنند.

در ادامه اين نشست ‪ ۲۲۸‬طرح بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات با اعتباري در حدود ‪ ۴۶‬ميليارد ريال تصويب و براي پرداخت تسهيلات به بانكهاي عامل معرفي شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و -7روز