عملکرد جزیره‌ای نهادهای مرتبط با شبکه‌گذاری، گازکشی را به تاخیر می‌اندازد ،شهرداری به تعهدات خود عمل نمی‌کند

مديرعامل شركت گاز ايلام گفت: عملكرد جزيره‌اي دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با طرح گازرساني به استان و ناتواني برخي از آنها در انجام وظايف محوله، كار گازرساني را با مشكلاتي مواجه كرده است.

مهندس علي‌محمد فراهاني با اعلام اين مطلب به خبرنگار انرژي ايسنا، افزود: متاسفانه برخي از دستگاه‌ها توان انجام آنچه در موافقت‌نامه مربوط به حفاري‌هاي شركت گاز استان آمده است را ندارند و در قبال تعهدات خود مستاصل شده‌اند.

وي با اشاره به اين كه برخي از اين نهادها گمان مي‌برند اعتبارات شركت گاز استان بي حساب و كتاب است، بيان كرد: شهرداري ايلام توان انجام آسفالت حفاري‌هاي گسترده انجام شده را ندارد و اين معضل يكي از موانع سر راه شركت گاز در استان است.

وي اشاره كرد: عده‌اي با طرح مساله مديريت بومي ‌و غيربومي‌ سعي دارند اين مساله را به سطح كارشناسان اين شركت نيز بكشانند كه ديدي كاملا غلط است و با اين نگاه، استان همچنان طعم محروميت را خواهد كشيد.

مديرعامل شركت گاز ايلام گفت: در حال حاضر اين شركت تعداد 35 نفر كارشناس و كارشناس ارشد در زمينه‌هاي تخصصي دارد كه از اين تعداد 29 نفر بومي‌استان ايلام هستند و جاي بهانه‌اي براي منتقدان نيست.

فراهاني با اشاره به اعتبار و هزينه‌كرد سالانه 220 ميليارد ريالي اين شركت در استان براي گازرساني به مردم اضافه كرد: چنين هزينه‌اي مي‌طلبد كه همه مشمولان استان ايلام در نهادهاي مختلف بدون هرگونه حاشيه‌اي به اين طرح عظيم كمك كنند و نهادهاي ذيربط نيز به تعهدات مكتوب شده خود را انجام ده

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز