دومین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای استانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام در راستاي هماهنگي بيشتر و تدوين برنامه هاي اجرايي گردشگري، دومين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي استاني سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام به رياست سازمان و با حضور معاونين و مسئولين كميته ها در ساختمان معاونت صنايع دستي تشكيل شد .در اين جلسه فريدون محمدي رياست سازمان استان براهميت و نقش تشكيل ستاد سفرهاي استاني تأكيد كرد و هدف از برگزاري جلسه را تدوين و اجراي برنامه هاي تابستاني بيان نمود .محمدي اظهار داشت :" متأسفانه در تابستانهاي گذشته استان هيچگونه برنامه خاص گردشگري و يا ساماندهي سفرهاي تابستاني وجود نداشته كه اين امر باعث بروز مشكلاتي براي مسافران و گردشگران ورودي به استان در فصل تابستان شده بود كه اين بهانه مجموعه را مصمم نمود تا با برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي تابستاني سفري با حداقل مشكلات براي گردشگران تابستاني ايجاد كند ."در ادامه جلسه پس از صحبتها و ارائه پيشنهادات و راهكارها ، برنامه هايي جهت اجرا در روزهاي باقيمانده فصل تابستان در استان ايلام توسط ستادتسهيلات سفرهاي استاني مدون گرديد كه برپايي نمايشگاه محصولات فرهنگي در محدوده پارك تفريحي چغاسبز شهر ايلام يكي از آنها بود . اين اقدام توسط كميته تبليغات صورت خواهد گرفت كه توزيع بروشور ، cd ، پوستر و كارت پستال با موضوعات گردشگري و صنايع دستي را در برمي گيرد.همچنين مصوب گرديد نمايشگاه هاي دوره اي محصولات صنايع دستي در شهرستانها در روزهاي مشخص با هدف آشنايي با صنايع دستي و هنرهاي متنوع آن برپا گردد . اجراي نمايش هاي خياباني با همكاري گروه تئاتر صداوسيما با موضوعيت داستانهاي بومي و محلي از ديگر برنامه هاي ستاد بود كه مصوب گرديد .در راستاي نظارت دقيق و مستمر جهت جلوگيري از تخلفات و ايجاد بستري مناسب جهت جلب رضايت گردشگران تابستاني ، تنظيم برنامه بازديد از واحدهاي اقامتي و پذيرايي در پنج مسير گردشگري استان ايلام توسط كميته نظارت در دومين جلسه ستاد بود كه تدوين گرديد . يكي از اقداماتي كه مكرراً توسط سازمان ايلام بر آن تأكيد مي شود اطلاع رساني و راهنمايي مناسب گردشگران است كه برنامه هاي چاپ و توزيع بروشور و كتابچه راهنماي گردشگري و نيز فعال نمودن پايگاههاي اطلاع رساني در مبادي ورودي شهرها و استان در راستاي آن به تصويب اعضاي جلسه رسيد. در پايان بر اين تأكيد شد. به گزارش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان ايلام در پايان جلسه كميته اطلاع رساني موظف گرديد كليه اقدامات و عملكرد ستاد را بصورت كلي و مستمر به رسانه هاي گفتاري و نوشتاري منعكس نمايد . پس از طي دو ساعت ، جلسه با ذكر صلوات به پايان رسيد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز