برگزاری سمینار آشنایی با انواع افزودنیهای مجاز بتن در ایلام

سمينار آموزشي آشنايي با انواع افزودنيهاي مجاز بتن و سيستمهاي مدرن جلوگيري از خوردگي سازه امروز با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ايلام و شركت رهجويان توسعه زاگرس برگزار مي گردد. اين دوره با تصويب شوراي فني استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي، جزو دوره هاي موثر در ارتقا شغلي كارشناسان عمران محسوب مي شود.
اين سمينار از ساعت 9 صبح يكشنبه 85/9/12 شروع و تا ساعت 14 ادامه دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 5روز