روند تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان رهبری درایلام شدت گرفت

با شروع تبليغات رسمي، روند تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري دراستان ايلام شدت گرفته و طرفداران با پخش پوستر و ايجاد ستادهاي تبليغاتي حال و هواي ديگري به شهرهاي استان بخشيده‌اند.

تحرك و تبليغات نامزدهاي انتخاتباتي در حوزه انتخابيه ايلام اگر چه از ماه‌هاي گذشته بطور غير رسمي در مناطق با سفرهاي درون استاني آغاز شده بود، اما امروز رنگ و بوي جدي به خود گرفته است.

اوج تبليغات هواداران و نامزدها به نحوي كه آنان با شركت در آيينهاي مختلف و نشستهاي اجتماعي به ويژه آيينهاي ترحيم و عروسي بر شدت تبليغات خود براي جلب آرا مردمي افزوده‌اند.

اين در حاليست كه افراد با شركت در آيينهاي اجتماعي و گفت و گوهاي چهره به چهره و سركشي به منازل مردم شهرها و روستاهاي اين حوزه انتخابيه در صدد كسب آرا به نفع خود در انتخابات هستند.

فرماندار ايلام گفت: تبليغات رسمي نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري آغاز شده و هواداران باشدت بخشيدن به روند تبليغات در صدد كسب آراي مردم و شناساندن نامزدها هستند.

"فتاح اسماعيلي" افزود: كليه تمهيدهاي لازم براي برگزاري قانونمند تبليغات رسمي اين انتخابات در استان ايلام انديشيده شده است.

وي بيان كرد: با هماهنگي مسوولان رسانه‌ها براي هركدام از كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري در استان ايلام برنامه‌هاي سخنراني پيش بيني شده تا نامزدها بتوانند برنامه خود را به مردم اعلام كنند.

به گفته وي، از مجموع دو نامزد تاييد صلاحيت شده براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري، يك نفر در حوزه انتخابيه ايلام براي كرسي مجلس خبرگان برگزيده خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 4روز