تهران با ‌۱۳ میلیون پرجمعیت‌ترین و ایلام با ‌۵۴۳ هزار نفر کم جمعیت‌ترین

عمليات ميداني طرح ملي سرشماري عمومي‌ نفوس و مسكن 85 كشور به پايان رسيده و مركز آمار ايران مراحل بعدي فعاليت‌هاي سرشماري، از جمله امر مهم استخراج نتايج را با سرعت و جديت تمام در دستور كار خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، دكتر محمد مدد ـ رييس مركز آمار ايران ـ در نشستي خبري با ارائه گزارشي از پايان عمليات اجرايي سرشماري خبر داد و گفت: نتايج مقدماتي اين سرشماري كه از ششم تا 26 آبان به مرحله اجرا در آمده براساس فرم‌هاي گزارش در پايان كار حوزه ارائه مي‌شود و اين فرم‌ها به منظور ارائه نتايج سرشماري تنظيم نشده و به طور عمده با هدف جمع‌بندي نهايي حجم كار رده‌هاي اجرايي تهيه شده است.

رييس مركز آمار ايران به نتايج مقدماتي حاصل از اطلاعات اوليه سرشماري كل كشور اشاره كرد و افزود: در اين سرشماري تعداد خانوار‌هاي سرشماري شده 17 ميليون و 498 هزار و 826 خانوار بوده و جمعيت كل كشور حدود 70 ميليون و 49 هزار و 262 نفر بوده است.

وي گفت: پرجمعيت‌ترين استان كشور استان تهران بوده و حدود 13 ميليون و 328 هزار و 11 نفر و كم جمعيت‌ترين استان كشور ايلام بوده كه به ميزان 543 هزار و 729 نفر را به خود اختصاص داده است.

مدد عنوان كرد: در اين سرشماري جمعيت زنان به نفر 34 ميليون و 359 هزار و 720 نفر و جمعيت مردان 35 ميليون و 689 هزار و 542 نفر بوده و درصد جمعيت زنان 1/49 درصد و درصد جمعيت مردان 9/50 درصد بوده است.

وي درصد خانوار‌هاي غايب را در اين سرشماري 5/0 درصد بيان كرد و افزود: نسبت جمعيت شهري 4/68 درصد و نسبت جمعيت روستايي 5/31 درصد بوده و نسبت جمعيت غير ساكن 1/0 درصد بوده و در كل كشور 06/0 درصد خانوار‌ها در اين سرشماري همكاري نكرده‌اند و به طور كل 95/99 درصد خانوار‌ها در اين طرح با ما مشاركت داشتند.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه در اين سرشماري با استفاده از سيستم ICR مقرر است اطلاعات در مدت پنج ماه پردازش و نتايج ارائه شود لازم است به استفاده‌كنندگان از اطلاعات سرشماري توجه لازم داده شود و از نتايجي كه پس از پردازش مذكور حاصل و در ارديبهشت ماه 86 ارائه خواهد شد، بهره‌برداري كنند.

رييس مركز آمار ايران عنوان كرد: طرح سرشماري فقط منحصر به يك تعداد جمعيت نيست بلكه طرح سرشماري يكي از مهمترين اطلاعات كشور را استخراج مي‌كند و به طور كلي اعداد دقيق در ارديبهشت ماه 86 در معرض ارائه قرار مي‌گيرد.

وي از نيروي انتظامي‌ كشور به دليل ايجاد امنيت در اين سرشماري تشكر كرد و گفت: در اين طرح همه مردم با يكديگر همكاري كردند و نيروي انتظامي‌ در برقراري امنيت بسيار تلاش كرده و در اين سرشماري ميزان حوادث اتفاق افتاده بسيار كم بوده و هيچ كدام منجر به فوت نبوده است.

او در پايان اذعان كرد: در طرح سرشماري همه ابعاد مختلف كشور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اين طرح مورد استاندارد جهاني است و ما قصد داريم كه طرح سرشماري را از جمعيت و عدد خارج كنيم و به صورت تحليلي وارد عمل شويم و در اين طرح فرهنگ‌سازي بسيار مهم است و بايد اين فرهنگ‌سازي را روز به روز ارتقا دهيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 12روز