گاز پالایشگاه ایلام زمستان امسال، ایلام و استان های غربی کشور را گرم می کند

مديرعامل و مجري طرح احداث پالايشگاه گاز ايلام از در سرويس قرار گرفتن اين پالايشگاه در زمستان امسال خبرداد.
منوچهر طاهري در گفت و گو با خبرنگارشانا، با بيان اين مطلب افزود: پالايشگاه ايلام با ظرفيت دريافت روزانه 8/6 ميليون مترمکعب گاز ترش و در دو فاز اجرا خواهد شد که هم اکنون فاز نخست آن با پيشرفت بيش از 4/82 درصد به مراحل پاياني خود نزديک شده است.
وي اظهار داشت: در فاز دوم طرح ساخت اين پالايشگاه که البته هنوز براي ما به عنوان مجري تعريف نشده است، اين ظرفيت با اضافه شدن دريافت روزانه 4/3 ميليون متر مکعب گاز ترش، به افزون بر 10 ميليون متر مکعب خواهد رسيد.
مهندس طاهري تصريح کرد: اجراي فاز دوم اين طرح منوط به فعاليت هاي شرکت ملي مناطق مرکزي در بخش بالا دست خواهد بود که بتواند گاز ترش مورد نياز پالايشگاه را تامين كند.
وي گفت: مقدار گاز ترشي که از بخش بالادست به پالايشگاه ايلام خواهد رسيد در فاز نخست، حدود 7 ميليون متر مکعب در روز خواهد بود و روزانه 8/5 ميليون متر مکعب گازشيرين(متان) حاصل فرآيند فرآورش خواهد بود.
مجري طرح ساخت پالايشگاه ايلام با بيان اين که گاز شيرين، اصلي ترين محصول براي تامين مصارف خانگي و صنعتي خواهد بود، اظهار داشت: اتان و پروپان نيز از ديگر محصولاتي هستند که براي استفاده در واحد هاي پتروشيمي ايلام، دراين پالايشگاه توليد خواهند شد.
به گفته مهندس طاهري طرح ساخت پالايشگاه ايلام درابتدا با هدف تامين مصارف ايلام و استان هاي غربي در نظر گرفته شده بود، اما در مرحله بعد با توجه به هدف دستيابي به ارزش افزوده، اتان زدايي و تامين خوراک براي واحد هاي پتروشيمي، مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع موجب شد قرارداد ديگري به فاصله 16 ماه از قرارداد نخست بسته شود که به تبع آن، موجب ايجاد توقف مقطعي در مهندسي طرح و تامين کالا شد.
وي تصريح کرد: هم اکنون، نزديک به 99 درصد مهندسي طرح انجام شده و دربخش تامين کالا نيز نزديک به 90 درصد پيشرفت حاصل شده و انتظار مي رود با هماهنگي هاي به عمل آمده دربخش هاي پايين دست و بالا دست، اين پالايشگاه در زمستان امسال آماده بهره برداري باشد.
مدير عامل شركت پالايش گاز ايلام خاطرنشان کرد: براي بهره برداري از اين پالايشگاه، نياز به انجام آزمايش هايي از قبيل نشت يابي سامانه هاي ورودي و خروجي (سيستم ها) راه اندازي بو يلرها و ژنراتورهاي برق است که انجام اين موارد با گاز شيرين انجام پذير است و بخش پايين دستي تامين کننده آن خواهد بود به طوري كه تا قبل از اين اقدام، امكان شروع بهره برداري وجود نخواهد داشت.
مهندس طاهري گفت: براي تحقق اين بخش از کار شرکت هاي گاز استان هاي ايلام و کرمانشاه درحال اجراي خط انتقالي به قطر 30 اينچ از کرمانشاه به سمت ايلام و درنهايت پالايشگاه هستند تا بتوان عمليات پيش راه اندازي را در آذرماه امسال آغاز كرد.
دربخش بالا دست نيز با توجه به فعاليت هاي درحال انجام ، شرکت ملي مناطق مرکزي متعهد شده است که گاز ترش قابل دريافت براي فرآورش را تامين کند.
وي با تاكيد براين كه پالايشگاه گاز ايلام در آذرماه آماده دريافت گاز شيرين خواهد بود، تصريح کرد: پالايشگاه، حلقه مياني دو بخش ياد شده است و بهره برداري از آن به هماهنگي ميان آنها بستگي دارد.
مجري طرح احداث پالايشگاه گاز ايلام با بيان اين که در ساخت اين پالايشگاه از ظرفيت ها و توانمندي هاي نيروهاي ايراني استفاده شده است، گفت: تمام تجهيزات مورد نياز براي ساخت پالايشگاه گاز ايلام از جمله برج ها، مبدل ها، ظروف تحت فشار و مخازن کروي و استوانه اي در داخل کشور و به وسيله صنعتگران ايراني ساخته و پرداخته شده است و تنها بخشي از دستگاه ها مانند پمپ ها و کمپرسورها وارداتي بوده اند.
مهندس طاهري با بيان اين که در اجراي اين طرح، حدود 80 پيمانکار فعاليت دارند، تصريح کرد: کارخانه هاي کوچک و بزرگي نيز در اجراي اين طرح نقش داشته اند تا آنجا که موجب شده اند گردش اقتصادي ماهانه حدود 60ميليارد ريال در کشور رقم بخورد.
مجري طرح احداث پالايشگاه گاز ايلام، برآورد مبلغ اجراي کامل طرح ساخت اين پالايشگاه را با در نظر گرفتن اضافه شدن مباحث اتان زدايي و تامين خوراک واحد هاي پتروشيمي، همچنين ساخت خانه هاي سازماني و هزينه هاي احداث جاده،280 ميليون دلار اعلام کرد و افزود:اين طرح در فاز نخست خود، در کمتر از يک سال و نيم، بازگشت سرمايه خواهد داشت؛ از اين رو مي توان از آن همانند ديگر طرح هاي نفت و گاز، به عنوان يکي از طرح هاي زود بازده ياد کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 5روز