کشتار غیربهداشتی مرغ سلامت شهروندان ایلام را تهدید می‌کند

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي استانداري ايلام گفت: كشتار و عرضه نامناسب مرغ زنده، سلامت مردم در اين استان را با خطر مواجه كرده است.

"نوراله ارجمندي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با وجود فعاليت كشتارگاه صنعتي و ممنوعيت در كشتار غيربهداشتي مرغ زنده براي طبخ در ايلام، متاسفانه اين روال هنوز به روش سنتي ادامه دارد.

وي ادامه داد: فعاليت واحدهاي عرضه مرغ زنده در شهر ايلام باعث شده كه تمام خونابه و مواد زايد آن در كانالهاي رو باز رها شود.

وي افزود: جمع شدن مواد زايد و خونابه در كانالهاي رو باز به دليل راكد ماندن پس از مدتي تهديدي جدي براي سلامت افراد محسوب مي‌شود.

وي تاكيد كرد: مردم بايد به منظور حفظ سلامت خود از مصرف مرغ غيربهداشتي خودداري كنند.

ارجمندي افزود: براي جلوگيري از اين كار بايد مصرف مرغهاي منجمد شده كه از وضعيت بهداشتي مناسبي برخوردار هستند را جايگزين كرد.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي استانداري ايلام از كليه دستگاه‌هاي نظارتي بويژه دامپزشكي و دانشگاه علوم‌پزشكي خواست:براي تعطيلي واحدهاي عرضه غيربهداشتي مرغ در اين استان اقدام كنند.

كشتار غيرمجاز و عرضه مرغ زنده در معابر و خيابانهاي شهرهاي ايلام همواره يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي اين استان بوده است.

روزانه صدها قطعه مرغ زنده توسط فروشندگان و كسبه دوره گرد به صورت غيربهداشتي در معابر و خيابانهاي ايلام ذبح و به شهروندان عرضه مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 10روز