کمبود اعتبار مانع از تحقق برنامه چهارم در خصوص ساماندهی عشایرایلام شد

مديركل امور عشايري استان ايلام گفت: كمبود اعتبار و منابع آب و خاك، مانع از تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص اسكان و ساماندهي عشاير اين استان شده است.

"يارمحمد كريمي" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مي‌بايست ‪ ۵۰‬درصد از جمعيت عشايري استان تا پايان سال ‪ ۸۸‬ساماندهي شود كه اين هدف با توجه به‌اعتبار كنوني اين نهاد غيرقابل تحقق است.

وي اظهار داشت: بر اساس پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه سه هزار خانوار عشايري اين استان بايد اسكان يابند.

وي، ميزان اعتبار امسال اين نهاد براي اسكان عشاير را ‪ ۱۳‬ميليارد و ‪۶۵۰‬ ميليون ريال اعلام و تصريح كرد: براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، دست كم سالانه ‪ ۳۰‬ميليارد ريال اعتبار نياز است.

وي اضافه كرد: در طول برنامه سوم توسعه از مجموع ‪ ۹۰۰‬خانوار عشايري كه بايد اسكان مي‌يافتند به دليل كمبود اعتبار تنها ‪ ۶۴۷‬خانوار ساماندهي شدند.

كريمي با بيان آنكه در برنامه‌ريزي براي عشاير كشور، مطالعه كافي صورت نگرفته است، اظهار داشت: اسكان و ساماندهي هر خانوار عشايري به ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬ميليون ريال اعتبار نياز دارد.

به‌گفته وي، عشاير ايلام شامل ‪ ۷۴‬هزار نفر در قالب ‪ ۱۱‬هزار خانوار است كه براساس تكليف برنامه چهارم، سالانه ‪ ۶۰۰‬خانوار عشايري استان بايد اسكان داده شوند.

وي با اشاره به اهميت جمعيت عشايري در برقراري امنيت مرزهاي استان و توليد فرآورده‌هاي دامي، گفت: عشاير حدود ‪ ۱۴‬درصد جمعيت استان را شامل مي‌شوند و ‪ ۲۵‬درصد از توليدات دامي استان نيز به آنان تعلق دارد.

وي خاطرنشان كرد: با وجود اهميت عشاير در ايجاد اشتغال و توليد داخلي، اين جامعه تاكنون به اندازه لازم مورد توجه مسوولان و برنامه‌ريزان كشور نبوده‌اند.

وي، برخورداري از شاخصهاي توسعه نظير مسكن، مدرسه، اشتغال و بهداشت را حق عشاير خواند و خواستار ايفاي نقش ساير دستگاههاي ذيربط نظير درخصوص ارايه خدمات به اين جامعه شد.

وي تصريح كرد: براي تسريع بخشي در امر اسكان دايم عشاير بايداعتبارهاي مورد نياز اختصاص داده شود و زمينه ايجاد اشتغال پايداربراي عشاير فراهم شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 20ماه و -13روز