‪ ۳۰‬درصد از کارگاه‌های ایلام از پرداخت حق بیمه کارگران خودداری می‌کنند

مدير كل تامين اجتماعي استان ايلام گفت: ‪ ۳۰‬درصد از كارگاه‌هاي فعال اين استان از ارايه ليست و پرداخت حق بيمه ماهيانه كارگران خودداري مي‌كنند.

"علي‌حسن جوزيان" روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين تعداد كارگاه از مجموع ‪ ۱۲‬هزار واحد كارگاهي استان ايلام به علتهاي مختلف از پرداخت حق بيمه كارگران خود سرباز مي‌زنند.

وي بكارگيري فرزندان و اعضاي خانواده، نيروهاي خارجي و بازنشستگان و بستن قراردادهاي موقت ‪ ۸۹‬روزه با كارگران را از عمده علتهاي پرداخت نكردن حق بيمه كارگران عنوان كرد.

وي تصريح كرد: پديده فرار مالياتي تنها محدود به اين تعداد نبوده و بخش قابل توجهي از ‪ ۷۰‬درصد باقيمانده نيز به شيوه‌هايي نظير اعلام نكردن تعداد واقعي كارگران و استخدام آنان بر اساس شرط پرداخت حق بيمه از سوي خود كارگران از پرداخت كامل حق بيمه قانوني خودداري مي‌كنند.

جوزيان اظهار داشت: علاوه بر اين موارد در ‪ ۸۰‬درصد از ليستهاي پرداخت حق بيمه ارايه شده به تامين اجتماعي از سوي كارفرمايان حداقل دستمزد كارگران مبناي محاسبه حق بيمه قرار مي‌گيرد.

وي آگاهي بخشي به كارفرمايان، بازرسيهاي منظم از كارگاه‌ها و افزايش مشاركت شركاي اجتماعي به منظور تقويت فرهنگ بيمه را از راهكارهاي افزايش تعاملات و همكاري سازمانهاي بيمه‌گر و كارفرمايان دانست.

وي ارايه خدمات از سوي ختامين اجتماعي به بيمه‌شدگان را نيازمند تامين منابع مالي اين سازمان دانست و تاكيد كرد: در صورت وقوع فرارهاي مالياتي اين سازمان از نظر ارايه خدمات با مشكل مواجه مي‌شود.

بيش از ‪ ۱۵۷‬هزار بيمه شده اصلي و تبعي در استان ايلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 14روز