ابراز همدری ایلام امروز با جان باختگان سانحه هوایی c۱۳۰

ایلام امروز از طرف مردم استان شهادت جمعی از هم وطنان و خبرنگاران  عزیز را تسلیت گفته و خود را در غم  خانواده های غمدیده آن عزیزان شریک می داند.

*امروز یک هواپیما C130 شرکت هواپیمایی جمهری اسلامی ایران با ۹۰ نفر سرنشین در منطقه مسکونی در تهران به علت نقص فنی سقوط و همه سرنشینان آن جان باختند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز