فرسایش خاک ، منابع طبیعی ایلام را تهدید می‌کند.

روند رو به رشد فرسايش خاك در عرصه‌هاي ايلام ، منابع طبيعي اين استان را در معرض تهديد جدي قرار داده است.

تخريبي كه در طبيعت بر اثر فرسايش خاكهاي حاصلخيز به وجود مي‌آيد قابل جبران نيست زيرا به گفته كارشناسان ذيربط براي توليد يك سانتي‌متر خاك حاصلخيز ‪ ۳۰۰‬سال وقت لازم است.

اين كارشناسان معتقدند درصورتي كه برنامه‌ريزي مناسبي براي حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك در اين استان انجام نشود در آينده نزديك زمينهاي حاصلخيز اين منطقه با فقر منابع طبيعي و پوشش گياهي مواجه مي‌شود.

به گفته يك كارشناس منابع طبيعي ، فرسايش خاك در ايلام باعث از بين رفتن سالانه ‪ ۴۷‬ميليون تن خاك حاصلخيز و به تبع آن مراتع و جنگلهاي موجود در آن مي‌شود.

" رضا شريفي " گفت : همه ساله به علت وقوع سيل بيش از ‪ ۲۰‬تن خاك در هر هكتار از اراضي و مراتع اين استان از بين مي‌رود.

وي ، مهمترين علت وقوع سيل در ايلام را تخريب پوشش گياهي ناشي از چراي بي‌رويه دام، فرسايش خاك، تعادل نداشتن دام با مرتع و جنگل و وضعيت پستي و بلندي (توپوگرافي) محيط طبيعي استان برشمرد.

اين كارشناس كه مسوول اداره منابيع طبيعي شيروان چرداول است ، افزود:
بخشي از تخريب و فرسايش خاك در استان ايلام ناشي از روان آبهايي است كه خاك مرغوب منطقه را با خود به كشور عراق مي‌برد كه براي جلوگيري از اين كار مهار آبهاي استان و اجراي طرحهاي آبخيزداري ضروري است.

وي تاكيد كرد : درصورت بي‌توجهي به اين مساله ادامه روند فرسايش خاك باعث نابودي پوشش گياهي و اراضي حاصلخيز منطقه مي‌شود.

مدير آبخيزداري جهاد كشاورزي ايلام نيز گفت: فرسايش خاك در اين استان باعث فقر پوشش گياهي در برخي مناطق شده است.

"خيرالله آذر كردار" افزود: آبهاي روان اين استان جذب خاك نمي‌شود و اين امر باعث جذب نشدن سالانه ‪ ۴/۸‬ميليارد متر معكب آب مي‌شود.

وي ادامه داد: امسال ‪ ۹۲‬طرح آبخيزداري براي جلوگيري از فرسايش خاك در استان توسط سازمان جهاد كشاورزي ايلام به اجرا درآمده است.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: براي اجراي اين ميزان طررح آبخيزداري ‪ ۱۹‬ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارهاي ملي و استاني هزينه شده است.

آذركردار گفت : ميزان كل فرسايش خاك استان سالانه حدود ‪ ۴۷‬ميليون تن است كه اين مقدار معادل تخريب ‪ ۱۰‬هزار هكتار زمين زراعي است.

وي افزود: با توجه به بالا بودن ميزان فرسايش خاك در ايلام اجراي طرحهاي سنگي ملاتي، گابيون بندي و خشكه چيني و همچنين عمليات بيولوژيكي مانند كپه كاري، نهال كاري، بذرپاشي و ضروري است.

استان ايلام با دو ميليون وسعت داراي ‪ ۱/۷‬ميليون هكتار عرصه طبيعي شامل جنگل و مرتع است و سالانه حدود ‪ ۲/۵‬ميليارد متر مكعب آب از حوضه‌هاي آبريز استان ايلام خارج مي‌شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -1روز