انتقاد ائمه جمعه از کف و سوت در استقبال از احمدی‌نژاد در ایلام

روزنامه «جمهوري اسلامي» نوشت: تعدادي از ائمه جمعه ديروز از وجود سوت و كف و ساز و دهل در استقبال از رئيس‌جمهور در استان ايلام انتقاد كردند. در زمان رؤساي جمهور قبلي، اصولگرايان از سوت و كف در مراسم استقبال و تجمعات انتقاد مي‌كردند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -11روز