نگاهی به تفرجگاه‌های استان ایلام

ارك‌ جنگلي‌ چقاسبز «چقاجنگلي‌» - ايلام‌

پارك‌ جنگلي‌ چقاسبز يكي‌ از فضاهاي‌ زيبا و دلنشين‌ ايلام‌ است‌ كه‌شرايط‌ طبيعي‌ مناسبي‌ را جهت‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ مردم‌ فراهم‌ آورده‌ است‌. در ميان‌ اين‌ جنگل‌ انبوه‌ كه‌ از درختان‌ بلوط‌، پسته‌، زالزالك‌ و انواع‌ گونه‌هاي‌ گياهي‌ پوشيده‌شده‌، درختاني‌ چون‌ كاج‌، سرو، ارجن‌، گردو و بادام‌ كوهي‌ كاشته‌ شده‌ است‌. اين‌ پارك‌ جنگلي‌ پرندگان‌ كمياب‌ و زيبايي‌ مانند بوتيمار دارد.

تفريحگاه‌ گلم‌زرد و گره‌چكا - ايلام‌

اين‌ تفريحگاه‌ زمستاني‌ آب‌ و هواي‌ مساعدي‌ دارد و از آذرماه‌ تا پايان‌ فروردين‌ماه‌ مورد استفاده‌ مردم‌ ايلام‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ تفريحگاه‌ در نزديكي‌ ايلام‌ در مسير جاده‌ صالح‌ آباد و سرني‌قرار گرفته‌ و مجاورت‌ آن‌ با دشت‌ باصفاي‌ دشتلگ‌، زيبايي‌هاي‌ آن‌ را دو چندان‌ ساخته‌ است‌.

دره‌ ييلاقي‌ هفتاوميشخاص‌ «هفت‌ آب‌» - ايلام‌

دره‌ پر آب‌ و سرسبز ميشخاص‌ از نزديكي‌ ايلام‌ شروع‌ شده‌ و تاارتفاعات‌ طولاب‌ ادامه‌ مي‌يابد. درختان‌ گردو، انواع‌ ميوه‌ها، چشمه‌هاي‌ خروشان‌ نزديكي‌ آن‌ با تفريح‌گاه‌ جنگلي‌گاوز اهميت‌ تفرجگاهي‌ آن‌ را دوچندان‌ كرده‌ است‌. در نزديكي‌ اين‌ دره‌ ييلاقي‌، جنگل‌ انبوه‌ و زيباي‌ مله‌پنجاو، زيبايي‌ خاصي‌ به‌ اين‌ منطقه‌ بخشيده‌ است‌.

تفريحگاه‌ جنگلي‌ ششدار - ايلام

اين‌ تفريحگاه‌ در كنار كوه‌ قلاقيران‌ واقع‌ شده‌ و ازمعروف‌ترين‌ تفريحگاه‌هاي‌ استان‌ محسوب‌ مي‌شود. اين‌ ناحيه‌ تفريحي‌ به‌ علت‌ مجاورت‌ با شهر ايلام‌ ونزديكي‌ به‌ تفريحگاه‌ منجل‌، مورد استفاده‌ وسيع‌ مردم‌ و دوستداران‌ طبيعت‌ به‌ ويژه‌ در فصول‌ بهار و پاييز قرارمي‌گيرد. در حد فاصل‌ بين‌ اين‌ تفرجگاه‌ و ناحيه‌ منجل‌، چشمه‌ سارها و باغات‌ زيباي‌ سلطان‌ آباد قرار گرفته‌است‌.

تفريحگاه‌ جنگلي‌ تنگ‌ دالاو - ايلام‌

اين‌ تفريحگاه‌ در مسير جاده‌ اسلام‌ آباد قرارگرفته‌ و فضاي‌ جنگلي‌ طبيعي‌ و چشمه‌ آب‌ دارد. تفريحگاه‌ دالاو وسيع‌ است‌ و در مجاورت‌ ارتفاعات‌ ييلاقي‌ وشكارگاه‌هاي‌ منطقه‌ قرار دارد و در بهار و تابستان‌ مورد استفاده‌ مردم‌ قرار مي‌گيرد.

ساير تفرجگاه‌هاي‌ جنگلي‌ - ايلام

سايرساير تفرجگاه‌هاي‌ جنگلي‌ استان‌ عبارتند از: تفرجگاه‌هاي‌ جنگلي‌ مله‌ پنجاو،حاجي‌ بختيار و آبزا، منجل‌، تنگ‌ ارغوان‌، كلم‌ بدره‌، تجريان‌ در اطراف‌ شهر ايلام‌، تفرجگاه‌ جنگلي‌ كنار سه‌ مهران‌و رودخانه‌ كنجان‌ چم‌ در صالح‌آباد شهرستان‌ مهران‌، مناظر زيباي‌ تنگ‌ قير در چرداول‌، چشم‌اندازهاي‌ طبيعي‌ كبيركوه‌ و مناظر كناره‌ رودخانه‌ سيمره‌ در شهرستان‌ دره‌ شهر، مناظر طبيعي‌ كوه‌ اناران‌ در شهرستان‌آبدانان‌، مناظر طبيعي‌ و تفريحگاه‌ سهراب‌ در آبدانان‌، گردشگاه‌ ييلاقي‌ خوران‌ ايوان‌ در نزديكي شهر ايوان‌ وچنار طبيعي‌ و تاريخي‌ روستاي‌ تختان‌ در حد فاصل‌ ميمه‌ زرين‌ آباد به‌

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -11روز