وزیری هامانه از پالایشگاه گاز در دست ساخت ایلام دیدن کرد

سرپرست وزارت نفت در ديدار خود از پالايشگاه گاز در دست ساخت ايلام روند پيشرفت کار دراين پالايشگاه را بررسي كرد.
به گزارش خبرنگارشانا از ايلام، در اين سفر، مهندس منوچهرطاهري مديرعامل پالايشگاه ايلام، در زمينه مراحل اجرايي ساخت و پيشرفت کار اين پالايشگاه گزارشي به سرپرست وزارت نفت ارائه كرد.
چگونگي پيشرفت طرح ساخت پالايشگاه ايلام، قراردادهاي عمده ساخت، محموله هاي موضوع قرارداد هاي اول و دوم شرکت "پروپاک"، وضع خريد ها و پيمانهاي عمده باقيمانده طرح، همچنين پيشرفت کار شرکتهاي پيمانکاري" تهران جنوب" و "نصب نيرو"، ازجمله مواردي بود که در ديدار سرپرست وزارت نفت از پالايشگاه ايلام به اطلاع مهندس وزيري هامانه رسيد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -11روز