دستاوردهای سفر رئیس جمهور به ایلام به قلم فریدون همتی

 رويه جديد رئيس جمهور در بازديدهاي نزديک و ميداني هيات دولت از استان ها که منجر به تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي درست و دقيق مي شود ، ضرورتي براي مديران استراتژيک کشور است و آقاي احمدي نژاد بدرستي اين ضرورت را تشخيص داده است.
استان ايلام ، به لحاظ موقعيت مرزي ، در خط مقدم جنگ تحميلي قرار داشت و 8 سال به طور کامل درگير جنگ بود و خسارات فراواني به اين استان وارد شد به طوري که هنوز زخمهاي جنگ بر پيکره اين استان مشاهده مي شود. اين استان پيش از جنگ و قبل از انقلاب نيز در مقايسه با مناطق ديگر کشور دچار محروميت ها و عقب ماندگي هاي گسترده اي بود که 8 سال جنگ و درگيرشدن مستقيم با تبعات آن ، عقب ماندگي ها و محروميت هاي استان را تشديد کرد. مردم استان ايلام از نظر شاخصهاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي که معيار ارزيابي توسعه در اين بخش هاست در قعر جدول کشوري قرار دارند و داراي رتبه 27 هستند. اين در حالي است که استان ايلام مزيت ها و استعدادهاي بالقوه و خدادادي فراوان دارد و اگر دولت براي به فعليت در آوردن آنها برنامه ريزي جدي کند، چهره اين استان دگرگون مي شود و به شاخصهاي قابل قبول توسعه دست مي يابد. در حال حاضر ميزان بيکاري در استان ايلام بالاتر از 25 درصد است.
از نظر شاخصهاي بهداشت و درمان ، پزشک متخصص ، آموزش عالي ، اشتغال و ايجاد فرصتهاي شغلي ، صنعت ، زيرساخت ها در حوزه انرژي ، حمل و نقل و... اين استان در پايين ترين رده هاي کشوري قرار دارد. بيش از 50 درصد مردم استان زير پوشش نهادهاي حمايتي نظير کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند. با وجود استعدادهايي که در حوزه نفت و انرژي ، معادن ، سيمان ، موقعيت مرزي با عراق ، شرايط آب و هوايي و اقليمي و طبيعت بکري در استان وجود دارد ، ايلام به عنوان يکي از محروم ترين استان هاي کشور شناخته شده است و اين محروميت آثار روحي و رواني گسترده اي بر مردم اين استان بر جاي گذاشته است.
مردم اين سرزمين با وجود همه سختي ها و مشکلات ، با نشاط و انبساط خاطر از رئيس جمهور استقبال و رابطه اي عاطفي و نزديک بين رئيس جمهور و هيات دولت برقرار کردند. در مدت 3 روزي که رئيس جمهور ميهمان ايلام بود از شهرستان ها بازديد و وزرا را به بخشها اعزام کرد تا از نزديک استعدادها ، ظرفيت ها و مشکلات را ببينند و پاي صحبت مردم بنشينند. در طول اين سه روز، دولت با مردم کاملا مانوس بود. در پايان سفر نيز جلسه هيات دولت در استان برگزار شد. دولت براي اتمام طرحهاي نيمه تمام ، اعتبارات خوبي را به استان تخصيص داد. در بخش ارتباطات جاده اي و حمل و نقل ، تسهيلات يارانه اي به ميزان 150 ميليارد تومان براي رونق بخشيدن به صنعت ، کشاورزي و کارآفريني ، اختصاص 700 ميليارد تومان براي کارهاي عمراني ، برنامه ريزي و احداث 4 هزار واحد مسکوني براي مردم ، اختصاص 5 ميليارد تومان جهت تامين وديعه مسکن جوانان و اختصاص يک ميليارد تومان براي ازدواج جوانان تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي از مصوبات هيات دولت و تصميم هاي رئيس جمهور براي رونق بخشي به ايلام بود. تصويب و تعيين منطقه ويژه اقتصادي مهران ، به رسميت شناختن مرز مهران براي صادرات و واردات و يکي از مبادي خروجي و ورودي زائران جهت خروج استان از بن بست با امکان سنجي احداث راه آهن و به روز کردن پروازهاي فرودگاه ايلام ، توسعه دانشگاه ايلام ، تسريع در بهره برداري از پالايشگاه گاز و پتروشيمي ايلام و... از موارد زيربنايي بودند که در مصوبات دولت وجود داشت.
اتفاق تازه و بي سابقه اي که در اين سفر رخ داد حضور تمامي اعضاي هيات دولت بود و اگرچه کاري سخت و دشوار بود ، اما توفيق هاي فراواني را در پي داشت.
وزرا از نزديک مشکلات را ديدند و همراه با مديران و مسوولان ، مسائل را بررسي و تعقيب کردند. رئيس جمهور نيز طي 3 روز بدون تشريفات پاي صحبت مردم نشست و در همانجا تصميم گرفت. نکته مهم اين که دولت در پايان سفر در استان ايلام تشکيل جلسه داد که 3 تا 4 ساعت آن به مشکلات استان اختصاص داشت.
مهمتر آن که رئيس جمهور قول داد يکسال و نيم ديگر مجددا به استان ايلام بيايد و تصميم هاي اتخاذ شده و مصوبات را مورد پيگيري و ارزيابي قرار دهد.

فريدون همتي نماينده ايلام ، مهران
، ايوان ، شيروان و چرداول
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -11روز