نمایندگان ایلام در مجلس خواستار زدودن غبار محرومیت از چهره استان شدند

نمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي خواستار، زدودن غبار محروميت از چهره اين استان شدند.

"فريدون همتي"، "عادل آذر" و "داريوش قنبري" نمايندگان استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي در آستانه دومين نشست هيات دولت درايلام روز يكشنبه در ميزگردي به سووالهاي خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي پاسخ گفتند.

در اين نشست دو ساعته محورها و مباحث مختلفي در خصوص توسعه ، ايجاد شغل ضرورت تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در استان ايلام با همكاري دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

يكي از نمايندگان مردم شهرستانهاي مهران، ايوان، مهران و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: برگزاري نشستهاي هيات دولت در استان‌هاي محروم كشور گامي مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعي است.

"فريدون همتي" بيان كرد: بررسي و پيگيري مشكلات استانهاي محروم توسط اعضاي هيات دولت باعث دلگرمي بيش از پيش جامعه به نظام مي‌شود.

وي عمده‌ترين مشكل استان ايلام را ناشي از بيكاري دانست و افزود: از مجموع درخواست مردمي حوزه انتخابيه از اين نماينده بيش از ‪ ۹۰‬درصد مردم با مشكل بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند.

وي اظهارداشت: نداشتن صنايع بزرگ و فقدان سرمايه‌گذاري مطلوب در استان باعث شده كه بخش عظيمي از نيروي جوان و دانش‌آموخته ايلام در دستيابي به بازار كار محروم شوند.

همتي افزود: بهترين راهكار براي حل مشكل بيكاري در استان ايجاد طرحهاي زودبازده مبتني بر اشتغالزايي است كه بايد براي دستور تصويب و اجرا در نشست هيات دولت تلاش شود.

وي تصريح كرد: استان ايلام يكي از مهمترين آوردگاه‌هاي دوران دفاع مقدس بوده كه به‌سبب خراب شدن زيرساختها تاكنون بسياري‌از مزيتهاي آن براي كشور ناشناخته مانده است.

وي با ذكر اينكه تنها در جريان تردد زوار عتبات عاليات از طريق خروجي مهران استان ايلام بار ديگر همچون دوران دفاع مقدس بر سرزبانها افتاد.

وي اضافه‌كرد: سهم استان در دوران بازسازي نه‌تنها محقق نشده بلكه باعث شكاف بيش از پيش بين استان توسعه نيافته ايلام با ديگر استانهاي برخوردار شده است.

وي يادآورشد: دولت اصولگرا و عدالتخواه بايد در قالب تدوين برنامه‌اي بخشي از عقب‌افتادگي‌هاي استان توسعه نيافته ايلام را جبران كند.

وي با تاكيد براينكه بايداز توانمندي جوانان دانش‌آموخته و مستعد استان در مديريت كلان كشور استفاده شود، افزود: بايد باشناسايي جوانان با انگيزه سهمي از مديريت كلان كشور به اين استان اختصاص داده شود.

نماينده دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شوراي اسلامي نيز برگزاري دومين نشست هيات دولت در استان ايلام را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين نشست فرصتي طلايي را براي توسعه استان رقم خواهد زد.

دكتر"عادل آذر" بيان كرد: استان ايلام از حيث شاخصهاي توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از محرومترين استانهاي كشور است شايد به همين سبب است كه رييس جمهوري ايلام را براي دومين نشست هيات دولت انتخاب كرده است.

وي ادامه داد: مهمترين انتظار مردم استان از رييس جمهوري تحقق شعارهاي فقرزدايي، عدالت‌گستري، مهرورزي است چرا كه ايلام محروم نمادي از اين شعارها براي آينده كاري دولت به شمار مي‌آيد.

وي به تمهيدات انديشيده شده در اجراي برنامه چهارم توسعه براي استانهاي محروم اشاره كرد و افزود: در قالب اين برنامه از بخش خصوصي خواسته شده كه در استانهاي محروم سرمايه‌گذاري كند.

آذر اظهارداشت: فقدان زيرساختهاي توسعه‌اي به سبب درگيري مستقيم استان در دوران دفاع مقدس باعث شده كه بخش خصوصي رغبت چنداني براي سرمايه‌گذاري در استان نداشته باشد.

وي‌اضافه‌كرد: مهمترين علت كم رغبتي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در استان ايلام نداشتن مزيتهايي مانند پروازهاي منظم، نداشتن راه‌مناسب دسترسي زميني و ريلي است.

وي تصريح كرد: بنابر اين دولت بايد بتواند با تدوين برنامه‌اي راهبردي مشكلات موجود ايلام را براي تجميع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم كند.

وي تاكيدكرد: استان ايلام براي قرار گرفتن در مسير توسعه به يك كار ضربتي نياز دارد كه بايد مجموعه مديريت استان و هيات دولت دست در دست هم براي رفع مشكلات موجود تلاش كنند.

ديگر نماينده مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروانچرداول در مجلس شوراي اسلامي نيز با قدرداني از سفر هيات دولت به استان گفت: بايد برنامه‌اي راهبردي براساس واقعيت‌ها به‌منظور توازن بين استانهاي محروم با برخوردار تدوين شود.

دكتر "داريوش قنبري" بيان كرد: فقدان سرمايه‌گذااري مناسب باعث شده كه استان ايلام در سيكل فقر گرفتار شود.

وي ادامه‌داد: مساله توسعه در استان ايلام ريشه در گذشته دارد و مساله‌اي نيست كه يك شبه حل شود.

وي اظهارداشت: براي ريشه كن كردن فقر و محروميت در اين استان بايد برنامه‌اي مبتني بر اختصاص اعتبار كافي تدوين و اجرايي شود.

قنبري اضافه كرد: هيات دولت بايد شركتهاي دولتي و وزارتخانه‌هاي مختلف را ملزم به سرمايه‌گذاري در اين استان كند.

وي باانتقاد از عملكرد بانكها در استان گفت: در حالي كه بانكهاي ايلام از پرداخت وام ازدواج عاجز هستند ديگري هيچ اميدي به سرمايه‌گذاري آنها در استان وجود ندارد.

وي به قرارگرفتن در استان ايلام در بن بست جغرافيايي اشاره كرد و افزود:
ايلام به سبب ترانزيت كالا و تردد زوار به خروجي مهران داراي توجيه اقتصادي براي ايجاد راه‌آهن است.

وي به ديدار با وزير راه و ترابري در روزهاي گذشته اشاره و يادآور شد:
وزير راه و ترابري بحث فلسفه وجود راه‌آهن در ايلام را پذيرفته و قرار شده كه در جريان سفر هيات دولت به استان در اين مورد اظهار نظر نهايي كند.

وي با بيان اينكه استان ايلام نيازمند بذل و توجه دولت براي تقويت زيرساختهاي توسعه‌اي است ابراز اميدواري كرد: سفر هيات دولت به استان گامي محكم در جهت تحقق خواسته‌هاي به حق مردم برداشته شود.

استان ايلام با ‪ ۶۲۰‬هزار نفر جمعيت از زمره استانهاي محروم كشور است كه قرار است دومين نشست استاني هيات دولت در هفته جاري در ايلام برگزار شود.

در پايان اين نشست نمايندگان ايلام در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت اجراي محورهاي زير كه مهمترين معضلهاي استان بوده تاكيد كردند.

‪ - ۱‬جوانان اين ديار اگر چه دانش‌آموخته و مستعد هستند اما همچنان بيكارند كه بايد زمينه اشتغال آنان فراهم شود.

‪ - ۲‬ايلام به سمت صنعتي شدن هدايت شود.

‪ - ۳‬آرامش رفاهي، اقتصادي در چهره استان هويدا شود.

‪ - ۴‬به پاس مرزدار بودن استان حقوق فراموش شده مرزباني به استان بازگردانده شود.

‪ - ۵‬از ظرفيتها و استعدادهاي سرشار اما از ياد رفته فرزندان مستعد استان استفاده شود.

‪ - ۶‬راه‌هاي ارتباطي زميني، هوايي و ريلي در جهت توسعه استان گسترش دهيد.

‪ - ۷‬جايگاه شايسته استان ايلام در كشور بارزتر شود.

‪ - ۸‬دولتمردان لااقل هر چند يك بار از استان محروم ايلام بازديد و از نزديك در جريان وضعيت استان براي قرار گرفتن در مسير توسعه قرار گيرند.

‪ - ۹‬آبهاي سطحي به‌منظور توسعه باغات و محصولات كشاورزي مهار شوند.

‪ - ۱۰‬استان ايلام نيازمند اعتبار كافي است پس تخصيص اعتبارها بر اساس نياز تكميل طرحها باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز