عکسهای خبرنگار ایلام امروز بر روی سایت بازتاب

عکسهای خبرنگار ایلام امروز بر روی سایت بازتاب قرار گرفت.

http://baztab.com/news/31268.php

امیدواریم همکاران خبرگزاری مهر از سایت بازتاب بعضی اخلاق حرفه ای را یاد بگیرند.

کار دور از اخلاق حرفه ای خبرگزاری مهر در رابطه با ایلام امروز

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 16ماه و 2روز