مجموعه‌داران تمبر در ایلام خواستار راه‌اندازی انجمن تمبر شدند.

"هر تمبر قطعه‌اي از تاريخ است كه در قطعي كوچك اتفاقي بزرگ را روايت مي‌كند"
به گفته مجموعه‌داران تمبر ايلام هر قطعه تمبر نشان از فرهنگ خاص و شرايط غالب جامعه هنگام انتشار آن دارد.

اگرچه آمار رسمي پست ايلام از فعاليت ‪ ۲۰‬مجموعه‌دار در ايلام حكايت مي‌كند اما آمار واقعي دوستداران تمبر در اين استان بسيار بيشتر از اين ميزان است.

اين در حالي است كه نبود انجمن تمبر در ايلام سبب شده است مجموعه‌داران در انزوا و بدون هيچ گونه ساماندهي به صورتي بسيار سخت بر ميزان تمبرهاي مجموعه خود بيفزايند.

يكي از مجموعه‌داران ايلامي در اين خصوص گفت: نبود محلي براي گردآمدن مجموعه‌داران سبب شده است تا آنان علاوه بر ناشناس ماندن براي آگاهي از تمبرهاي منتشر شده و دست‌يابي به آنها با مشكل مواجه شوند.

"فرهاد پوربهرام" افزود: اكنون مجموعه‌داران ايلامي بايد براي خريد تمبر به صورت انفرادي به تهران و يا ديگر شهرهاي كشور و خارج از كشور مراجعه كنند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه مراجعه انفرادي آنان سبب افزايش هزينه‌ها و سردرگمي مجموعه‌داران مي‌شود.

وي تصريح كرد: وجود انجمن تمبرداران كه در تمام مناطق كشور تشكيل شده است در ايلام مي‌تواند در دست‌يابي و آگاهي يافتن از تمبرهاي جديد منتشر شده بسيار موثر باشد.

يكي ديگر از علاقمندان تمبر در ايلام گفت: جمع‌آوري تمبر و نگهداري آن نيازمند داشتن اطلاعات علمي در خصوص نگهداري صحيح از آن است.

"محمد رحمتيان" افزود: وجود انجمن تمبرداران در ايلام مي‌تواند به افراد در زمينه نگهداري صحيح و رفع نواقص مجموعه تمبر كمك كند.

وي تصريح كرد: جمع‌آوري تمبر در جهان امروزه به عنوان يك علم معرفي مي- شود و با توجه به ظرفيتهاي فرهنگي هر قطعه تمبر نشان از توجه به فرهنگ هر كشور دارد.

اين مجموعه‌دار اضافه كرد: گاهي پيش مي‌آيد كه براي به دست آوردن يك قطعه تمبر بايد به خارج از كشور نيز سفر كرد كه مستلزم هزينه گزافي است.

وي گفت: در صورت وجود انجمن تمبر مي‌توان در ساماندهي و شناسايي فعالان اين عرصه و كمك به تكميل مجموعه‌هاي اعضا گامهاي موثري برداشت.

مدير كل پست ايلام نيز در اين خصوص از اقدام براي راه‌اندازي انجمن مجموعه‌داران تمبر در اين استان خبر داد.

"عليرضا زرگوش" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
با توجه به اهميت فرهنگي گردآوري تمبرهاي منتشره و ضرورت آشنايي با مجموعه‌داران ايلامي راه‌اندازي انجمن مجموعه‌داران تمبر در اولويت كار اين دستگاه قرار گرفته است.

وي افزود: اگرچه انجمن تمبر مستقل از اداره پست ايلام فعاليت مي‌كند اما پست از آنان حمايت مي‌كند.

وي تصريح كرد: ضرورت ساماندهي وضعيت مجموعه‌داران و كمك به آنان براي تكميل مجموعه و انتقال تجربه‌هاي آنان ضروري است.

زرگوش اظهار داشت: نشست اوليه راه‌اندازي انجمن تمبر ايلام با حضور ‪۲۰‬ مجموعه‌دار اين استان برگزار شده است.

وي ابراز اميدواري كرد، با همكاري مجموعه‌داران و اقدام علاقه‌مندان تمبر براي اشتراك تمبرهاي منتشر شده اين انجمن بزودي در ايلام راه‌اندازي شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 18ماه و -14روز