نامه وارده - دردل تا چه وقت؟

من مطالب قسمت درد دل شما را خواندم.حرف هاي جالبي گفته شده بود.و همه درد بود و درد بود و درد.اما سوالي برايم پيش آمد چرا اين مردم كه ميدانند شهرشان , استانشان اينقدر مشكل دارد چرا هيچ كاري براي بهبود وضع موجود انجام نمي دهند؟ واقعا چرا؟ من هميشه به خودم مي گويم ترس چيزي است كه انسان را مسخ ميكند. ما چرا بايد اين همه از گرفتن آنچه كه حق ماست بترسيم.اصلا ما چرا بايد درد دل كنيم؟ كه چه ؟ آيا مشكلي را حل مي كند؟ همه ي شمايي كه مطلب نوشته ايد فقط درد نوشته ايد فقط درد را گفته ايد.آيا عكس العملي از سوي مسئولان ديده ايد؟ اساسا همه ي ما منتظريم كسي بيايد و همه ي كارها را درست كند. آيا تا كنون كسي از شما از اينكه آسفالت خيابان جلوي منزل يا مغازه تان فاقد كيفيت لازم است از شهرداري شكايت كرده ايد؟ حتما با خود ميگوييد اي بابا كيه كه جواب بده؟ ولي شما هيچوقت چنين كاري نكرده ايد. پس از كجا مي دانيد.
مردم شهر ايلام  آبي را ميخورند كه بسيار كيفيت پاييني دارد من نمي دانم چقدر بايد از بدي اين آب بگويم تا حق مطلب را به جا بياورم. ولي سوال من اين است اين مردم براي رفع اولين نياز زندگي شان چه كرده اند؟ آيا اساسا كاري مي خواهند بكنند؟ همه منتظر همديگر هستند.من نميگويم شورش كنيد .يا به موسسات دولتي حمله كنيد.نه من اين حركات رو قبول ندارم ولي يك اعتراض آرام در مقابل استانداري با مجوز .شكايت به دادگاه با پيگيري چند وكيل زبده ,جمع كردن امضا از مردم و ارسال نامه به روزنامه ها و دفتر  رياست جمهوري آيا كسي چه شخص حقيقي ويا حقوقي چنين كاري انجام داده.حق گرفتني است.
دم روزهاي عيد ميديدم كه مردم كپسول هاي گاز را جلوي منزل شان گذاشته بودند .چه صف طويلي ؟ ما ايلامي ها گاز نداريم آنوقت در آذربايجان غربي پتروشيمي احداث مي شود !!! اين از نماينده هاي مجلس ما.ما ايلامي ها گاز نداريم و براي هر كپسول گاز 600 تا 800 تومان مي دهيم آنوقت در تهران،قم، اراك، آذربايجان، فارس، اصفهان و... فكر ميكنيد بابت يك ماه مصرف گاز چقدر مي پردازند؟خنده دار است !! چه بگويم شايد هم گريه آور است!!! ما با خود چه كرده ايم . بعضي وقت ها به خودم مي گويم اصلا مردم ايلام متوجه نشده اند كه حقي دارند كه بايد آنرا بگيرند.
من اهل شهرستان شيروان چرداول هستم . نديده ام مردم از نانوايي سر كوچه شكايتي كنند.ولي ميبينم و مي شنوم كه همه از كيفيت بد نان گله مندند.من مي بينم كه مردم يك ماهه ي آخر سال با مشكل شديد نبود نفت دست و پنجه نرم ميكنند ولي نديده ام كسي اعتراض كند.
حالا تا وضع بدين منوال است كاري از پيش نمي رود .
راستي كدام مسول استاني از وجود چنين سايتي مطلع اند و فكر مي كنيد چند درصد از مردم ايلام به اينترنت دسترسي دارند ؟

آيا مسولان استان اين مشكلات را نديد ه اند لمس نكرده اند؟

                                                                                       متشكرم

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 1روز