معاون پژوهشی دانشگاه ایلام: دانش هسته‌ای صلح‌آمیز دستاورد درخشان نظام است.

معاون پژوهشي دانشگاه ايلام گفت: دسترسي به دانش هسته‌اي صلح‌آميز مهمترين دستاورد درخشان نظام است.

دكتر"شاهين حيدري" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
انرژي هسته‌اي صلح‌آميز كم هزينه‌ترين، پر استفاده‌ترين و ماندگارترين انرژي است كه مي‌توان از آن براي توسعه همه جانبه كشور استفاده كرد.

وي ادامه داد: استفاده از فناوري هسته‌اي صلح آميز حق مسلم ايران است و بايد براي دفاع از حقوق مسلم خود وجه ساده و غيرسياسي آن براي جهانيان تبيين شود.

عضو هيات علمي دانشگاه ايلام تاكيد كرد: استفاده ايران از دانش هسته‌اي صلح‌آميز بوده و هيچكس نبايد ما را براي دستيابي به آن محروم كند.

حيدري گفت: تنها رويكرد استفاده از دانش هسته‌اي صلح‌آميز بوده و براي توسعه بخشهاي صنعت و كشاورزي است.

وي تصريح كرد: اكنون كشورهاي زيادي از مزيتهاي اين دانش بهره‌مندند كه بايد بر اين اساس آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به منظور دستيابي ما به دانش هسته‌اي صلح‌آميز از نحوه تصميم‌گيري در مورد فعاليت آن در ايران بازنگري كند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 1روز