کاهش ۳۰ درصدی تعرفه های اینترنت توسط ISP های استان

با توجه به كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اينترنت در كل كشور براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، ISPهاي مطرح ايلام نيز قيمت خدمات خود را سي درصد كاهش داده اند.

كاهش تعرفه هاي اينترنت

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز