راه‌اندازی دانشکده پتروشیمی در ایلام ضروری است.

مشاور اجرايي استاندار ايلام گفت: راه‌اندازي دانشكده پتروشيمي در اين استان با توجه به ايجاد مجتمع پتروشيمي ايلام ضروري است.

"فتاح اسماعيلي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: - راه‌اندازي دانشكده پتروشيمي در استان ايلام باعث تربيت نيروي انساني ماهر و در نهايت منجر به ارتقا سطح علمي و عملي فعالان اين عرصه مي‌شود.

وي ادامه داد: استان ايلام از حيث ظرفيتهاي نفت و گاز و صنايع پتروشيمي داراي توانمنديهاي بسياري است كه بايد زمينه استفاده مطلوب از اين مزيتها فراهم شود.

وي اظهار داشت: استاندار ايلام در اين راستا بتازگي و به منظور ايجاد دانشكده پتروشيمي نامه‌اي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري ارسال كرده است.

وي افزود: اكنون كار رايزني و مذكراه براي تسريع در راه‌اندازي دانشكده پتروشيمي در ايلام از طرف مديريت استان دنبال مي‌شود.

اسماعيلي تاكيد كرد: با راه‌اندازي مجتمع پتروشيمي در ايلام بايد زمينه لازم براي بكارگيري افراد بومي و متخصص آماده شود.

پيش بيني مي‌شود، مجتمع پتروشيمي ايلام تا سه سال آينده به بهره‌برداري برسد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -7روز