نایب رئیس شورای شهر ایلام: درصدد استیضاح شهردار هستیم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لطيف صادقي، با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: متن استيضاح شهردار ايلام با تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تهيه شده است، اما براي انجام استيضاح، نياز به پنج رأي اعضاي شوراي هفت نفره ايلام دارد.

وي افزود: تقاضاي استيضاح شهردار بعد از روي كار آمدن دولت جديد و مشخص شدن مديريت جديد استان مطرح مي‌شود.

صادقي دلايل استيضاح شهردار را طبق مستندات و مدارك مختلف، فراوان عنوان كرد و گفت: به دليل اين كه بايد منتظر مسئولين جديد استان باشيم، اين طرح تا دو ماه آينده عملي نيست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -7روز