نامه وارده: چرا شهرداری به من پروانه کار نمی دهد؟

                                           بسمه تعالي


اينجانب يك شهروند ايلامي هستم ساكن هانيوان , و داراي يك قطعه زمين مسكوني كه طبق نقشه هاي شهرداري و نامه ساير سازمانها مسكوني بوده و مشكلي ندارد. بارها براي گرفتن پروانه كار به شهرداري مراجعه كرده ام ولي هر بار به يك بهانه واهي از انجام امور صدور پروانه خودداري نموده اند. درحاليكه همسايه هاي اينجانب بدون اعتنا به شهرداري خانه هاي خود را ساخته و اكنون در آنها سكونت دارند. بنده كه مي خواستم به قانون احترام بگذارم همچنان سرگردان به دنبال پروانه كار هستم . اميدوارم اين مطلب را به خوانندگان و به دست اندر كاران شهرداري و همين طور شوراي اسلامي شهر ارايه نماييد. گرچه اميد به انجام هيچ كمكي نيست لكن  بيان مشكلات هم هيچ جرم و جريمه اي ندارد.


mas_mir2000@yahoo.com

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 6روز