استان توسعه نیافته ایلام استاندار توسعه‌گرا می‌خواهد.

يكي از نمايندگان شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول درمجلس شوراي اسلامي گفت: اين استان توسعه نيافته، استانداري با تجربه فعاليتهاي عمراني و توسعه‌گرا مي‌خواهد.

دكتر"داريوش قنبري" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:
با توجه به نياز اوليه استان توسعه نيافته ايلام به تكميل طرحهاي عمراني استاندار جديد ايلام بايد داراي سابقه اجراي كارهاي عمراني باشد.

وي ادامه داد: علاوه بر اين استاندار ايلام با توجه به بافت قبيله‌اي و سنتي بايد اجراي عدالت را در توزيع ثروت، قدرت و انتصاب مديران دستگاه هاي اجرايي در سرلوحه كار خود قرار دهد.

وي تاكيد كرد: بايد فردي در سمت استاندار ايلام به كار گمارده شود كه علاوه بر آشنايي با مشكلات مناطق مختلف استان داراي تجربه كافي و توانمندي براي پيشبرد برنامه‌هاي كليدي توسعه استان باشد.

قنبري گفت: اكنون كار گزينش افراد براي تصدي استانداري ايلام از طريق نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي با وزير كشور دنبال مي‌شود.

وي اضافه كرد: تاكنون افراد زيادي از نيروهاي بومي و غيربومي براي تصدي پست استانداري ايلام معرفي شده كه هيچ كدام از آنان قطعي نشده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز