استان ایلام پایین‌ترین رتبه کشوری به لحاظ وسعت باغ‌

« با مهار آب‌هاي سطحي در استان ايلام سطح زيركشت باغ‌ها افزايش مي‌يابد و اين در حاليست كه هم‌اكنون استان ايلام كمترين ميزان وسعت باغ را در بين استان‌هاي كشور دارد.»

دكتر سيدمحمد احمدي ـ استاندار ايلام‌ ـ با بيان اين مطلب به خبرنگار كشاورزي ايسنا، افزود:«‌ در سال قبل بيش از يك ميليون اصله درخت مثمر باغي در استان كاشته شد كه در اين حجم يك حركت مثبت و كم نظير در استان بود اما هنوز سطح زير كشت باغ‌ها حدود دو درصد كل اراضي كشاورزي استان است.»

او ادامه داد:« در سال گذشته با عزمي كه براي ايجاد باغات در استان به وجود آمد، تنها در يك برنامه خوب سه هزار هكتار به سطح زير كشت باغات استان اضافه شد و افزايش اين ميزان در سال‌هاي آينده نيز ضروري است.»

احمدي با اشاره به مهار آب‌هاي سطحي براي افزايش سطح زيركشت باغ‌هاي استان ايلام اضافه كرد:« در حال حاضر از ميزان 7/4 ميليارد مترمكعب روان آب‌هاي موجود در استان تنها 5/0 ميليارد مترمكعب آن به مصرف كشاورزي مي‌رسد كه با ايجاد سدهاي مخزني و انحرافي و كانال‌هاي انتقال آب اين ميزان افزايش بسيار زيادي خواهد يافت.»

استاندار ايلام گفت:« سطح زيركشت محصولات كشاورزي استان 318 هزار و 200 هكتار است كه تنها پنج هزار و 998 هكتار آن به باغ اختصاص دارد كه بسيار كم است.»

از مجموع سطح زيركشت محصولات باغي استان ايلام، پنج هزار و 978 هكتار آبي و 20 هكتار ديم است و مهمترين محصولات باغي استان شامل گردو، انگور، ميوه‌هاي دانه‌دار، ميوه‌هاي هسته‌دار و ميوه‌هاي هسته‌ريز هستند كه ميزان توليد هريك به ترتيب 9/1058، 5/273، 4/265، 8/1126 و 5/2723 تن است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز