استان ایلام در دایره فقر گرفتار است

نماينده مردم ايلام در مجلس گفت: استان ايلام در دايره فقر گرفتار است و اين امر ناشي از ضعف درآمد است، كه باعث ضعف پس‌انداز و ضعف تشكيل سرمايه شده است، كه كمبود سرمايه‌گذاري در استان نيز منجر به ضعف درآمد شده است كه اين چرخه مردم تكرار مي‌شود و توسعه نيافتگي ايلام را به‌وجود آورده است.

دكتر داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب گفت: با توجه به فقدان و ضعف سرمايه گذار خصوصي در استان ايلام، تنها فاكتوري كه مي تواند استان ايلام را از توسعه نيافتگي نجات دهد، دولت است.

وي گفت: ‌در كشور ما بخش خصوصي به طور كارآمد تشكيل نشده است كه به تبع وضعيت اين بخش در استان ايلام حادتر است، لذا با توجه به اينكه دولت تقريبا تمامي درآمد را در اختيار دارد و فروشنده منابع و امكانات بخصوص نفت است قطعاً نقش دولت در توسعه استان‌هاي محروم لازم و ضروري است.

وي ضمن اشاره به تشكيل صندوق مهر امام رضا(ع) ابراز اميدواري كرد: با تشكيل اين صندوق اهداف سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته تحقق يابد و با عنايت به دو فاكتور محروميت و استعداد، نقش خود را در محروميت زدايي ايفا كند.

دكتر قنبري حمايت تسهيلاتي و معافيت مالياتي رااز مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور دانست و گفت: در صورت ايجاد بستر مناسب توسعه توسط دولت، سرمايه‌هاي خصوصي مي‌توانند در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته نقش آفرين شوند و اين امر در صورتي عملي مي‌شود كه دولت زير ساختهاي لازم را براي سرمايه گذاري در اين مناطق فراهم كند.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد: شعار عدالت محوري دولت جديد در عرصه عمل، محروميت را از استان ايلام بزدايد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز