طرح کارورزی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ایلام شروع شد.

در اجرای طرح مرحله اول کارورزی تعداد 50 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی (40 نفر کارشناس و 10 نفر کاردان) در رشته های مختلف کشاورزی پس از گذراندن دوره یک روزه کلاس توجیهی از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام به واحدهای تولیدی و آموزشی خصوصی و دولتی بخش کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام معرفی شدند و از تاریخ 1/8/84 کار خود را شروع مینمایند.

طول دوره کارورزی 11 ماه بوده و کارورزان در این مدت ضمن آشنایی با وظایف مشاغل خاص و فراگیری مهارتهای عملی متقابلا" این نیروهای متخصص هم میتوانند در ارتقاء سطح علمی واحدهای پذیرنده با رویکرد اصلاح ساختار تولید موثر واقع شوند. به کارورزان در صورت موفقیت در مراحل کارورزی با تایید سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی گواهینامه پایان کارورزی اعطاء خواهد شد که در اشتغال آنان و اخذ تسهیلات میتوانند از آن استفاده نمایند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 19ماه و 9روز