‪ ۲۸‬تعاونی در ایلام راه‌اندازی شد.

مدير كل تعاون ايلام از راه اندازي ‪ ۲۸‬تعاوني در شش ماهه نخست سال جاري در اين استان خبر داد.

"عباس رشنوادي" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين تعداد تعاوني در سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات فعال شده است.

وي افزود: اين تعاونيها با بيش از دو ميليارد ريال سرمايه اوليه حدود ‪ ۱۶۰‬نفر عضو دارند.

وي تصريح كرد: با راه‌اندازي اين تعاونيها براي بيش از ‪ ۱۵۰‬نفر فرصت شغلي ايجاد شده است.

رشنوادي، راه‌اندازي تعاونيها را عامل عمده تقويت اقتصاد اجتماعي و بهره‌گيري از ظرفيتهاي بخش تعاون در راستاي فقرزدايي از خانوارهاي ايلامي عنوان كرد.

اكنون بيش از يك هزار و ‪ ۷۵۰‬تعاوني با بيش از ‪ ۱۰‬هزار عضو در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -10روز