رییس هیات وزنه‌برداری ایلام انتخاب شد.

رييس هيات وزنه برداري ايلام با برگزاري انتخابات توسط اعضاي اين هيات روز سه‌شنبه در محل اداره كل تربيت بدني اين استان انتخاب شد.

دراين مجمع "محمدجواد رازي" با كسب ‪ ۱۶‬راي و با اكثريت آرا براي چهار سال به عنوان رييس هيات وزنه برداري استان ايلام برگزيده شد.

اين مجمع با حضور نمايندگان ورزشكاران، مربيان، داوران و روساي هياتهاي وزنه‌برداري شهرستانهاي استان ايلام برگزار شد.

اكنون ‪ ۴۰۰‬ورزشكار سازمان يافته در هيات وزنه برداري استان ايلام عضويت دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -10روز