افزایش تعداد پروازهای فرودگاه ایلام

تعداد پروازهاي فرودگاه ايلام از ۲ پرواز در هفته(چهارشنبه و جمعه) به ۴ پرواز در هفته (شنبه، يكشنبه، سه شنبه و جمعه) افزايش يافت. اميدواريم كه فروش بليط پروازها از اين پس بصورت عادلانه به هم استاني هاي گرامي صورت گيرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز