مردم شناسی در ایلام به تعطیلات رفته است.

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام، بخش مردم شناسی ندارد و در این زمینه هیچ فعالیتی نمی کند. «نریمان ملک احمدی» مردم شناس این اداره با بیان این مطلب افزود: آخرین کار مردم شناسی که در میراث فرهنگی ایلام انجام شده است، به سال 1382 بر می گردد. وی یاد آور شد:این تحقیق هم از طرف پژوهشکده مردم شناسی صورت گرفته بود و ارتباطی با میراث فرهنگی ایلام نداشت. « ملک احمدی» در ادامه گفت: مورد یادشده به مردم نگاری شهرستان ایوان اختصاص داشت و توسط خانم شوهانی انجام شد که از تهران آمده بود.ایشان حتی حاضر نشد با مرم شناسان ایلام همکاری کند و ما هیچ گونه نقش مشورتی و نظارتی در کارشان نداشتیم. وی گفت: البته من به تازگی چند پیشنهاد برای کار مردم شناسی ،از جمله بررسی طب سنتی منطقه، به مدیر کل میراث فرهنگی ایلام ارائه داده ام که در صورت تصویب و تامین اعتبار، انجام خواهد شد. «فریدون محمدی» مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام نیز وجود چنین وضعیتی را تائید کرد و گفت : اداره میراث فرهنگی ایلام ، بخش مردم شناسی ندارد.ولی قطعا در سال جاری این بخش را راه اندازی می کنیم. وی افزود: البته اطلاع نداریم که در ساختار اداری چنین چیزی تعریف شده است یا خیر، اما در هر صورت این کار را خواهیم کرد. محمدی در ادامه گفت: حتی در نظر داریم که علاوه بر فعال کردن بخش مردم شناسی، هیات های مردم نگاری کل کشور را به ایلام دعوت کنیم و سمیناری بگذاریم. البته این موضوع فعلا در مرحله بحث است و قطعی نشده است. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون در این اداره بخش مردم شناسی وجود نداشته است، گفت: من از آبان ماه سال گذشته به این جا آمده ام. گفتنی است که استان ایلام با پیشینه تمدنی هشت هزارساله و فرهنگ غنی، یکی از مهمترین مناطق ایران برای انجام پژوهش های مردم شناختی به شمار می رود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -15روز