نامه وارده: اعتراض به نامگذاری میدان مخابرات

شوراي محترم اسلامي شهر

عليرغم تاكيد امام جمعه محترم و نماينده بزرگوار ولايت فقيه در استان، نامه رسمي شوراي اسلامي مبني بر مساعدت در نامگذاري ميدان مهديه(عج) متاسفانه اخيرا تابلويي به اسم ميدان مخابرات در مكان مورد نظر كه متعلق به نام مبارك ولي عصر (عج) ميباشد نصب گرديده است. خواهشمند است به سئوالات زير پاسخ گويند.
1- به جاي مخابرات بهتر نبود «شهداي مخابرات» نامگذاري ميشد؟
2-اعضاي محترم كميسيون بهتر نبود از مردم نظر خواهي ميكردند؟
3- بيني و بين الله نام مبارك مهديه(عج) برازنده نبود؟
4- دليل خود سري شما چيست؟

از اظهار نظر بيطرفانه شما در پاسخ مطلب پيشاپيش سپاسگزارم.

محمد ميهن دوست(bazmihan@yahoo.com)

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز