۷۰۰ دستگاه موتور سیکلت و خودرو در ایلام توقیف شدند

معاون راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت :در راستای اجرای طرح کوثر در ایلام ، 700 دستگاه موتور سیکلت و خودرو توقیف شدند.

"فرجی" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود : این تعداد از وسایل نقلیه به دلیل نداشتن کلاه ایمنی ، پلاک مخدوش ، سرعت و سبقت غیر مجاز توقیف شده اند.

وی اظهار داشت : طرح کوثر برای نهادینه کردن نظم بخشی به عبور و مرور و استفاده از کمربند ایمنی اجرا می شود و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز