استاندار ایلام: صنعت سیمان محور توسعه اقتصاد این استان است.

استاندار ايلام گفت: صنعت سيمان محور اصلي توسعه و شكوفايي اقتصاد اين استان است.

دكتر"محمد احمدي" روز سه‌شنبه در همايش "صنعت سيمان" در ايلام بيان كرد:
با توجه به وجود مواد اوليه مرغوب و ظرفيت‌هاي بالقوه ايلام در بخش توليد سيمان، توسعه اين صنعت سبب رشد اقتصادي چشمگير اين استان مي‌شود.

وي افزود: شهرت جهاني سيمان ايلام و تقاضا در بازارهاي بين‌المللي براي اين محصول موقعيت بسيار مناسبي براي توسعه اقتصادي استان فراهم كرده است.

وي تصريح كرد: موقيعت كارخانه سيمان ايلام از نظر دسترسي به مواد اوليه مرغوب مناسب ايلام و نزديكي به خروجي بين‌المللي مهران راه را براي توسعه اين صنعت در استان هموار كرده است.

احمدي با بيان اينكه ايلام از استانهاي كمترتوسعه يافته است، تاكيد كرد:
بايد از تمام ظرفيتها براي محروميت زدايي از چهره اين استان استفاده كرد.

وي اظهار داشت: توسعه صنايع بزرگ تنها راهكاري است كه استان را در مسير قرار گرفتن در زمره استانهاي برخوردار قرار مي‌دهد.

وي گفت: بايد با برنامه‌ريزي و استفاده از تمام امكانات ايلام به قطب بزرگ توليد سيمان تبديل شود.

هم اينك افزون بر كارخانه فعال سيمان ايلام طرح اجراي چندين كارخانه سيمان ديگر دراين استان در مرحله مطالعه واجرا است.

در اين همايش دو روزه كه در سرسراي فرهنگيان شهر ايلام برگزار شد كليه مديران كارخانه‌هاي فعال سيمان سراسر كشور حضور دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز