بودجه دانشگاه ایلام ۹۰۴۲۰۵ میلیون ریال است

بودجه دانشگاه ایلام براساس لایحه بودجه سال ٩٩ کل کشور مشخص شد و از این بودجه سهم این دانشگاه ٩٠٤٢٠٥ میلیون ریال است.


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و این بودجه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار است به تصویب برسد.

طبق لایحه بودجه کل کشور، اعتبارات بودجه‌ای دانشگاه ایلام ٩٠٤٢٠٥ میلیون ریال برآورد شده است.

٧٠٢١٢٤ میلیون ریال از این بودجه به برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص و ١٤٣٣٥٢ میلیون ریال از این بودجه به برنامه ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی و ورزشی به دانشجویان و ٢٠٠٠ میلیون ریال از آن به برنامه توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی و آموزشی بین الملل در آموزش عالی و ٤٦٧٢٩ میلیون ریال از بودجه به برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی اختصاص دارد.
 
بودجه دانشگاه ایلام ٩٠٤٢٠٥ میلیون ریال است
 
  
ناگفته نماند که مبالغ ذکر شده در این لایحه بودجه از سوی هیئت دولت پیشنهاد شده و هنوز نهایی نشده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز