ارتقاء رتبه‌ی علمی ۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام

در چهارمین نشست از دور سوم هیأت ممیزه دانشگاه ایلام، یک نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه به رتبه استاد تمامی و شش نفر به رتبه دانشیاری ارتقاء رتبه یافتند.

در جریان چهارمین نشست از دور سوم هیأت ممیزه دانشگاه ایلام با ارتقاء رتبه علمی یک نفر از اعضای هیأت علمی به رتبه استاد تمامی و شش نفر به رتبه دانشیاری موافقت شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایلام، دکتر «یار محمد قاسمی» عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به رتبه استادی و دکتر «احمد ملابهرامی»  عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه به رتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

دکتر «رضا رضازاده» عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دکتر «محسن توکلی» عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی ، دکتر «پیمان صالحی» عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دکتر «مظفر بگ محمدی» عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و دکتر «مسعود باقلانی» عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ، منطقه ایلام، ضمن تبریک به این عزیزان برای آنان در ادامه مسیر تعلیم و تربیت آرزوی توفیق دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 9ماه و 11روز