نخستین جلسه دادگاه شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به صورت علنی آغاز شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به صورت علنی آغاز شد.

در پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی پرونده هستند.

این موسسه هفت هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.

پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار مربوط به ایلام است که با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ادغام شده است. شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.

دو نفر از متهمان شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، با موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند.

در ابتدای این جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی با اعلام علنی بودن رسیدگی به این پرونده گفت :پرونده موسسه مالی و اعتباری حافظ،چهارده جلد و ۶ متهم با مدیر عاملی احسان الله باقری برزی دارد. در این پرونده ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی اعلام شکایت کردند.

وی افزود: این موسسه دارای ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف از جمله خوی ،قائم شهر نوشهر بهشهر و شهرهای مختلف بوده است که از ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذاری کرده و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سپرده اخذ کرده است.

صلواتی به پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار اشاره کرد و گفت :این پرونده بیست و پنج جلد و سیزده متهم دارد و هر شعبه در سراسر استان ایلام داشته است که از تعداد ۵ هزار نفر ۲۵ میلیارد تومان جذب سپرده داشته است.در سال ۹۶ شرکت به دو تن از متهمان موسسه حافظ واگذار شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست بپردازد.

شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: در پرونده خوشه طلایی متهمان عبارتند از علی رضا ارجمندی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد محرومیت کیفری؛ عدنان مولایی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد سابقه کیفری؛ محمد حسین کریم زاده بازنشسته بانک؛ عباس شکربیگی متولد ۱۳۴۲ بازنشسته فاقد سابقه کیفری، علی عزیزیان متولد ۱۳۴۸، محمد جواد امامی متولد ۶۷.

وی به اسامی دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت:بهروز پورانی متولد ۳۹ بازنشسته بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه حافظ،احسان میرزاباقری متولد ۵۹ فاقد سابقه کیفری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان مدیرعامل موسسه غیر مجاز حافظ از دیگر متهمان این پرونده هستند.

وی افزود: شهاب حسنی متولد ۴۵ بازنشسته،عدلیه حوضی متولد ۴۳،سمیه بختیاری،یاسر پورانی فرزند بهروز متولد ۶۳،وحید ذکری زاده معاون پشتیبانی و مهندسی موسسه غیر مجاز حافظ،ابراهیم کارگر معاون امور مالی موسسه حافظ،هوتن یوسفیان از مدیران موسسه حافظ و محسن خوشبخت از جمله سایر متهمان این پرونده هستند.

نماینده دادستان به بیان عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی در نظام اقتصادی کشور به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقوقی که موجب حیف و میل اموال شده است از اتهام متهمان است.

وی افزود: پورانی و میرزاباقری از مدیران موسسه حافظ هر دو متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت شکات هستند.

شاه محمدی همچنین به عناوین اتهامی یک مدیر دولتی اشاره کرد و گفت:تیمور ناصری متولد ۴۹ و سیدمحمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین مختلف هستند.

وی ادامه داد :در خصوص شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار متهمان مبادرت به ثبت شرکت در سال ۹۱ می کنند و با توجه به اینکه در استان ایلام ‌ هفت شعبه تاسیس می کنند از ۵ هزار نفر ۲۵۵ میلیارد و دویست و شش میلیون ریال جذب سپرده کرده و ۱۳۵ میلیارد ریال هم می‌دادند. در سال ۹۶ متهمان اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان ردیف ۷ و ۸ می کنند همچنین متهم ردیف نهم شهاب حسنی هم به عنوان رئیس شعبه فعالیت و اقدامات فراوانی جهت وصول اموال مردم کرده است .

شاه محمدی ادامه داد:عمده دفاعیات متهم این است که اقدامات آنان در راستای تعاونی روستایی بوده است این در حالی است که به هیچ وجه از اقدامات آنها قانونی نبوده است.

نماینده دادستان به فعالیت‌های غیر مجاز این موسسه اشاره کرد و گفت: هرگونه تشکل برای عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده اما این موسسه بدون اخذ مجوز اقدام به افتتاح شعبه واخذ سپرده از مردم می کند تحقیقات مشخص شده که موسسه حافظ در سال ۸۹ به عنوان یک موسسه مالی اعلام تاسیس می‌کند و پس از آن پرونده برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارسال می‌شود ولی طبق نظر بانک مرکزی موسسه توانایی اخذ مجوز پیدا نمی کند با این حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس تهران افتتاح می‌کند پس از آن بانک مرکزی اعلام جرم کرده و سپس به سپرده‌گذاران هم شکایت می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت متهمان در دو مرحله بدون مجوز از بانک مرکزی اقدامات پولی و بانکی انجام می‌دهند.

شاه محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی کشور است گفت:نهاد صالح بر فعالیت بانک‌ها همین بانک مرکزی است و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و ثبت هرگونه تشکل بدون مجوز از بانک مرکزی ممنوع است بنابراین تمسک برخی متهمان به دستور بازپرس فاقد وجاهت است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهمان در مقام دفاع ماهوی موثری نداشتند گفت: آنها همچنین به کرات گفته اند که موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند و با علم به آن مبادرت آن از مردم وجوهی دریافت می‌کردند.

وی افزود: در این پرونده بانک مرکزی شرکت تعاونی روستایی و سپرده گذاران شاکی هستند.

نماینده دادستان تهران با تاکید بر اینکه بزه انتسابی به متهمان محرز است، گفت: از دادگاه تقاضای صدور حکم به اشد مجازات برای نامبردگان را دارم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز