حمله مار بزرگ به خانه ای در ایلام

مدیر محیط زیست ملکشاهی گفت: یک حلقه مار پلنگی در منزل مسکونی در شهرستان ملکشاهی استان ایلام زنده‌گیری و پس از اطمینان از سلامت آن به طبیعت بازگردانده شد.

جهانبخش برمغاز  در توضیح چگونگی زنده‌گیری این گونه خزنده اظهار کرد: محیط‌بانان محیط زیست ملکشاهی پس از اطلاع از موضوع با مراجعه به منزل مسکونی در شهر ارکواز، این مار را زنده‌گیری کرده و به دامن طبیعت بازگرداندند.

وی اضافه کرد: مار پلنگی ماری بزرگ اما به طور کامل بی‌آزار و غیرسمی است، این مار با تغذیه از جوندگان جمعیت آن‌ها را در طبیعت و حتی مزارع و سکونت‌گاه‌های انسان کنترل می‌کند.

وی همچنین از رها سازی یک گونه مار از ویترین یک مغازه‌دار در شهر ارکواز خبر داد و گفت: این فرد متخلف مار را به صورت زنده در داخل ویترین مغازه جهت سرگرمی قرار داده بود.

به گزارش ایرنا، زیستگاه‌های طبیعی و منحصربفرد شهرستان ملکشاهی با وسعت بیش از ۱۵۰ هزار هکتار در مناطق کبیرکوه ، ویژدرون، باجک، پشمین و بیوره، محل زیست انواع جانوران و پرندگان وحشی از قبیل پلنگ، خرس قهوه‌ای، کاراکال، قوچ و میش، گرگ، روباه و انواع پرندگان وحشی است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -10روز