برگزاری نخستین رویداد استارت آپی منابع طبیعی در ایلام

رضا احمدی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: استارت آپ کسب و کاری است که عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارد که منابع طبیعی استان تشخیص داد در راستای حرکت به سوی کارآفرینی و نو آفرینی این رویداد را برگزار کند.

وی افزود: این استارت آپ منابع طبیعی با محوریت خشکسالی، سیل و آبخیزداری، حفاظت و صیانت از جنگل ها و مراتع، پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع، جنگل کاری و توسعه جنگل و تجدید حیات طبیعی جنگل ها و گیاهان دارویی، با اراٸه ایده های برتر در استان ایلام برگزار خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام خاطرنشان کرد: با توجه به نو بودن این رویدادها و در راستای اعتماد به جوانان برگزاری این رویداد به تیم اجرایی جوانی سپرده شد که توسط مشاور جوان این اداره کل، آقای پژمان لطفی هدایت می شوند.

وی افزود: استارت آپ سازمان موقتی است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر در ۵۰ تا ۷۰ ساعت حداقل سه مدل کسب و کار را به نتیجه می رساند و معمولا سازمان هایی موفق هستند که پس از این ۵۰ ساعت همدیگر را رها نکنند.

احمدی با اشاره به اینکه استارت آپ‌ها سازمان‌های موقتی کسب و کار هستند، توضیح داد: برخی از این ایده ها در استارت آپ ها به نتیجه اولیه هم می رسند و حتی برخی قراردادها نیز با این ایده پردازان بسته می شود و از طرف خود ایشان و اداره کل منابع طبیعی استان، شتاب دهنده های مستقر در رویداد و پارک علم و فناوری استان ایلام حمایت خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیشترین استارت آپ ها برگزار شده در کشور در حوزه ICT است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل برگزاری استارت آپ در حوزه منابع طبیعی کاری نو و ابتکاری است که باید ادامه داشته باشد و در این مسیر باید به نوآوری و قشر جوان اعتماد کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -9روز