سیل «‌مین» و خمپاره‌های زمان جنگ را در ایلام نمایان کرد +عکس

بارش باران‌های سیل آسا در استان ایلام موجب نمایان شدن «مین» و «خمپاره»‌های زمان جنگ شد.

 بارش باران‌های سیل آسا در استان ایلام موجب نمایان شدن «مین» و «خمپاره» های زمان جنگ شد، ادواتی که سیل موجب نمایان کردن آنان شده است، شامل «مین» ضد تانک، «خمپاره» ‌های انواع «مهمات m۹» و «آرپی جی ۷» باقیمانده از میادین مین و تله‌های انفجاری است که بارندگی و سیل موجب عیان شدن آنان شده است.

این اداوات که در مسیر رودخانه کنجانچم مهران و رودخانه چوار، ملکشاهی رویت شده‌اند توسط واحدهای چک و خنثی در حال بررسی بوده و شهروندان عزیز استان ایلام که در حال در صورت مشاهده ضمن پرهیز از دستکاری و نزدیک شدن مراتب را به واحدهای انتظامی و نظامی منعکس نمایند و از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز نمایند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال