پنج‌شنبه 12 تیر 1399

شنا در رودخانه دویرج دهلران سه قربانی گرفت

این حادثه غروب شنبه روی داد ابتدا یک نفر از این افراد غرق شده و ۲ نفر دیگر برای نجات وی تلاش می کنند که آنها نیز غرق می شوند.

در این حادثه ۲ نفر از آنها اعضای یک خانواده که پدر و پسری بودند؛ در دریاچه سد دویرج غرق و جان خود را از دست دادند.

همچنین یک نفر دیگر نیز در این سانحه غرق شده و تاکنون جسد پسر و یک نفر دیگر از غرق شدگان از آب گرفته شده است و تلاش ها برای پیدا کردن جسد پدر این پسر همچنان ادامه دارد.

گفتنی است بر اساس آخرین خبرها جسد فرد سوم نیز از آب گرفته شده است.

نظرات ارسال نظر