برگزاری نخستین کنگره شعر کردی هانا در ایلام

در این کنگره دو روزه بیش از 40 نفراز شاعران پیشرو از استانهای کرمانشاه ، کردستان و ایلام سروده های خود را در موضوعات مختلف اجتماعی عرضه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز ایلام ؛ سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در این نشست گفت :  مردم کرد دستاوردها و رشادت‌های تاریخ‌سازی داشته اند که متأسفانه این وقایع تاکنون در جایی ثبت و ضبط نشده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 12روز