موج گرما در ایلام

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی ایلام گفت: موج گرمای ایلام با دمای بالای 40 درجه در مناطق شمالی استان خود را نشان می‌دهد.

 به گزارش ایسنا، منطقه ابلام، «ساسان رستمی»  اظهار کرد:  موج گرما تا پایان هفته جاری همچنان در آسمان استان ایلام پایدار و حکم فرما است و دمای هوای مناطق شمالی استان از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر می‌رود .

وی با بیان اینکه در این مدت دمای نقاط گرمسیر نیز به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: وزش باد از دیگر پدیده‌های جوی استان ایلام در طول هفته جاری است و باتوجه به گرمای هوا، وزش باد و خشک شدن مراتع و علفزارها احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های زراعی و طبیعی پیش‌بینی شده است. 

وقتی که دمای هوای بالاتر از ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت سه شبانه روز و بیشتر  استقرار داشته باشد موج گرما رخ می دهد .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز